ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση 12,1% στην καθαρή κερδοφορία του ΟΛΠ το 2013

ayxisi-12-1-stin-kathari-kerdoforia-toy-olp-to-2013-2014271

Αύξηση της τάξεως του 12,1% σημείωσαν τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του ΟΛΠ κατά το 2013, καθώς ανήλθαν σε 8 εκατ. ευρώ, έναντι 7,17 εκατ. ευρώ το 2012. Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η αύξηση της καθαρής κερδοφορίας προ φόρων, καθώς διαμορφώθηκε σε 30% και ανήλθε σε 11,82 εκατ. ευρώ, έναντι 9 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο. Ο κύκλος εργασιών ενισχύθηκε κατά 2% σε 108,6 εκατ. ευρώ, έναντι 106,6 εκατ. ευρώ το 2012.

Οπως προκύπτει από τη χθεσινή ανακοίνωση του Οργανισμού, μεγάλο ρόλο στη συνεχιζόμενη βελτίωση των μεγεθών του ΟΛΠ διαδραματίζει η μείωση του λειτουργικού κόστους. Ειδικότερα, το μέσο κόστος εργασίας επί του κύκλου εργασιών μειώθηκε σε 46,4%, έναντι 52% το 2012 και 71% το 2009. Συνολικά, η μείωση των αμοιβών προσωπικού διαμορφώθηκε σε 9%, ενώ τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας μειώθηκαν κατά 3%. Σημαντική ήταν και η αύξηση των οικονομικών μεγεθών του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) κατά το 2013. Οπως ανακοίνωσε η Cosco Pacific, μητρική της ΣΕΠ, τα έσοδα της τελευταίας το 2013 ανήλθαν σε 112,4 εκατ. ευρώ, έναντι 97,5 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 15,3%. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη ενισχύθηκαν κατά 16% και ανήλθαν σε 16,6 εκατ., παρά το γεγονός ότι αυξήθηκε το φορολογικό κόστος, όπως επισημαίνει σχετικά η Cosco Pacific. Κύριος λόγος για τη θετική αυτή εξέλιξη στάθηκε η αύξηση της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων κατά 19,5% σε 2,51 εκατ. εμπορευματοκιβώτια, ως αποτέλεσμα της διατήρησης της αναπτυξιακής πορείας της εν λόγω δραστηριότητας. Θετική ήταν και η πορεία των μεγεθών του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) κατά το 2013, καθώς, όπως ανακοινώθηκε, τα καθαρά κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 5,7% σε 24,3 εκατ. ευρώ. Τα κέρδη μετά από φόρους μειώθηκαν κατά 1,4% σε 18,1 εκατ., λόγω της αύξησης της φορολογίας, ενώ μείωση της τάξεως του 2,5% σημείωσε και ο κύκλος εργασιών του λιμανιού, που διαμορφώθηκε σε 51,5 εκατ., έναντι 52,86 εκατ. το 2012.

Πάντως, η λειτουργική κερδοφορία ενισχύθηκε κατά 10% σε 23,5 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της βελτίωσης των επιμέρους δραστηριοτήτων του λιμανιού. Ειδικότερα, οι πωλήσεις στον Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων ενισχύθηκαν κατά 2,5%, του επιβατικού σταθμού κατά 18,9% και της εκμετάλλευσης χώρων κατά 12,5%. Η υγιής εικόνα του ΟΛΘ αποτυπώνεται και στο γεγονός ότι διαθέτει αποθεματικά 100 εκατ. ευρώ και μηδενικό δανεισμό.