ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ζημιογόνος χρήση για τον Κορρέ παρά την αύξηση μεριδίου

zimiogonos-chrisi-gia-ton-korre-para-tin-ayxisi-meridioy-2014937

Με αύξηση του μεριδίου αγοράς, θετικές ταμειακές ροές και ενδυνάμωση της παρουσίας του στις αγορές προτεραιότητας του εξωτερικού, έκλεισε το 2013 για τον όμιλο Κορρές.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στην Ελλάδα, ο όμιλος στο κανάλι του φαρμακείου παρουσίασε μεγαλύτερη ανάπτυξη των πωλήσεών του από το σύνολο της αγοράς στο σύνολο του έτους, με περαιτέρω αύξηση του μεριδίου αγοράς κατά 40 μονάδες βάσης, φτάνοντας το 10,5% συνολικά, το 2013.

Στο εξωτερικό, στις αγορές προτεραιότητας, όπως είναι η Γερμανία, η Αγγλία, η Ρωσία και οι σκανδιναβικές χώρες, ο όμιλος ενδυνάμωσε την παρουσία του με περαιτέρω ενίσχυση στις πωλήσεις.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις, το 2013, ανήλθαν στα 39,2 εκατ. ευρώ από 40 εκατ. ευρώ, επηρεασμένες από τις χαμηλότερες πωλήσεις προς την Johnson & Johnson, ενόψει της δημιουργίας νέας θυγατρικής του ομίλου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Τα αναπροσαρμοσμένα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, (EBITDA), εάν αφαιρεθεί η επίπτωση εκτάκτου κόστους αναδιοργάνωσης, ανήλθαν στα 7 εκατ. ευρώ, το 2013, από 7,9 εκατ. ευρώ, το αντίστοιχο διάστημα του 2012, εξαιτίας αυξημένων προωθητικών ενεργειών, χαμηλότερων πωλήσεων προς την Johnson & Johnson, ενόψει της ολοκλήρωσης της συνεργασίας και της μετάβασης σε απευθείας παρουσία στη Βόρεια Αμερική με θυγατρική εταιρεία από το 2014, καθώς και σε κόστος προετοιμασίας για διεθνείς στρατηγικές συνεργασίες, με αποτέλεσμα τη συμφωνία με την AVON, που ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του 2014. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων, (EBITDA) του ομίλου, μετά την αφαίρεση του κόστους αναδιοργάνωσης, ανήλθαν στα 4 εκατ. ευρώ, στο 2013.

Οι θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές ανήλθαν στα 7,7 εκατ. ευρώ από 1,7 εκατ. ευρώ, το 2012, αποτέλεσμα των προσπαθειών της διοίκησης για αποτελεσματικότερη διαχείριση του κεφαλαίου κίνησης.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε ζημίες 4,5 εκατ. ευρώ, το 2013, από ζημίες 4,2 εκατ. ευρώ,το 2012.