ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 3,9 δισ. ευρώ το ανεκτέλεστο της ΓΕΚ

sta-3-9-dis-eyro-to-anektelesto-tis-gek-2014951

Ζημίες 89,4 εκατ. ευρώ παρουσίασε η εταιρεία ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, τη χρήση 2013, έναντι ζημιών 52,6 εκατ. ευρώ, το 2012.

Οι ενοποιημένες πωλήσεις της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ διαμορφώθηκαν στα 729,8 εκατ. ευρώ έναντι 673,3 εκατ. ευρώ το 2012, αυξημένες κατά 8,3%, κυρίως λόγω των υψηλότερων πωλήσεων στον τομέα της ενέργειας και των κατασκευών. Η λειτουργική κερδοφορία προ αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου ανήλθε στα 147,4 εκατ. ευρώ, προσαρμοσμένη για προβλέψεις και μη ταμειακά έξοδα, έναντι 114,1 εκατ. ευρώ, αυξημένη κατά 29,1%, σε σχέση με το 2012, θετικά επηρεασμένη, κυρίως, από τον τομέα της ενέργειας. Τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε ζημίες 71,7 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 43 εκατ. ευρώ το 2012.

Οι συνολικές επενδύσεις του ομίλου, το εν λόγω διάστημα, ανήλθαν στα 83,4 εκατ. ευρώ.

Ο συνολικός καθαρός τραπεζικός δανεισμός ανέρχεται πλέον στα 583 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 140 εκατ. ευρώ, το τελευταίο τρίμηνο του 2013.

Τα χρηματικά διαθέσιμα στο τέλος του έτους ανέρχονταν στα 392 εκατ. ευρώ, ενώ ο συνολικός δανεισμός στα 975 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ολοκληρώθηκε αναχρηματοδότηση βραχυπρόθεσμου υφιστάμενου δανεισμού και μετατροπή του σε μακροπρόθεσμο, συνολικού ύψους 164 εκατ. ευρώ. Στις επιμέρους δραστηριότητες, το τρέχον κατασκευαστικό ανεκτέλεστο του ομίλου ανήλθε στα ιστορικά υψηλά επίπεδα των περίπου 3,9 δισ. ευρώ, σηματοδοτώντας μία σημαντική περίοδο κερδοφορίας, αλλά και δημιουργίας αυξημένων ταμειακών ροών για τον όμιλο.