ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

30 Απριλίου η γενική συνέλευση των μετόχων της AS Company

30-aprilioy-i-geniki-syneleysi-ton-metochon-tis-as-company-2016301

Στις 30 Απριλίου θα πραγματοποιηθεί η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας «AS Εμπορική – Βιομηχανική Εταιρία Η/Υ & Παιχνιδιών Α.Ε.» με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την απόφαση περί διανομής ή μη μερίσματος και ενδεχόμενος καθορισμός ημερομηνίας διανομής του.

Οπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, το διοικητικό συμβούλιο με την από 07.04.2014 απόφασή του, καλεί τους μετόχους της σε τακτική γενική συνέλευση την 30η Απριλίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ., στα γραφεία της έδρας της, επί του 2ου χλμ. Παλαιάς Συμμαχικής Οδού, διασταύρωση προς Παλαιόκαστρο, στον Δήμο Ωραιοκάστρου Θεσσαλονίκης.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης έχουν ως εξής:

Υποβολή και έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας για τη χρήση 2013 (1/1 – 31/12/2013) με τις σχετικές εκθέσεις του διοικητικού συμβουλίου και του ορκωτού ελεγκτή.

Απόφαση περί διανομής ή μη μερίσματος και ενδεχόμενος καθορισμός ημερομηνίας διανομής του.

Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της χρήσης 2013.

Εκλογή ορκωτού ελεγκτή, τακτικού και αναπληρωματικού για την οικονομική χρήση 2014 και έγκριση της αμοιβής των.

Εγκριση των καταβληθεισών αμοιβών στα εκτελεστικά και μη εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμβουλίου για το έτος 2013 και καθορισμός αμοιβών για το έτος 2014.

Εκλογή τριμελούς Ελεγκτικής Επιτροπής σύμφωνα με τo άρθρο 37 του ν. 3693/2008, λόγω επικείμενης λήξης της θητείας της υφιστάμενης Επιτροπής.