ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ευρωζώνη: αισιόδοξα τα στελέχη για τις προοπτικές των χωρών τους

eyrozoni-aisiodoxa-ta-stelechi-gia-tis-prooptikes-ton-choron-toys-2017261

Η Ευρωζώνη δεν διαχώρισε τις χώρες της Ευρώπης μόνο σε μέλη και μη μέλη της, αλλά, προφανώς, καθορίζει και τα επίπεδα της αισιοδοξίας που εκφράζουν τα στελέχη στην Ευρώπη για τις επικρατούσες οικονομικές συνθήκες στις χώρες τους, όσο και για τις προοπτικές βελτίωσής τους. Από την πρόσφατη τριμηνιαία παγκόσμια έρευνα της McKinsey, προκύπτει ότι τα στελέχη στις χώρες μη μέλη εμφανίζονται λιγότερο αισιόδοξα –ακόμη και σε σύγκριση με τις απόψεις τους τον περασμένο Δεκέμβριο– από ό,τι τα στελέχη των χωρών της Ευρωζώνης. Τα τελευταία, κατά 50%, δήλωσαν ότι υπάρχει βελτίωση και ότι αναμένουν το επόμενο εξάμηνο οι οικονομικές συνθήκες στις χώρες τους να σημειώσουν περαιτέρω βελτίωση.

Οικονομικές συνθήκες

Πρόκειται για την περιοδική παγκόσμια έρευνα της McKinsey «Economic Conditions Snapshot, March 2014» που καταγράφει τις απόψεις των στελεχών για τις οικονομικές συνθήκες και τις προοπτικές στις χώρες τους, αλλά και σε επίπεδο παγκόσμιας οικονομίας. Προκύπτει λοιπόν ότι, κατά μέσο όρο, τα στελέχη διατηρούν την αισιοδοξία τους τόσο για τις δικές τους χώρες όσο και στο παγκόσμιο επίπεδο, αν και διαφαίνεται μια βραδέως αναπτυσσόμενη ανησυχία για τις εγχώριες οικονομίες τους.

Οσο για τα στελέχη στα μη κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, δηλώνουν ότι οι προσδοκίες τους έχουν επιδεινωθεί, ενώ αναφέρουν και τα γεωπολιτικά θέματα ως την πλέον συχνή αιτία κίνδυνου για την ανάπτυξη στη χώρα τους. Σε σύγκριση με τα στελέχη της Ευρωζώνης, εμφανίζονται σημαντικά περισσότερο αρνητικά για τις επικρατούσες συνθήκες, τόσο στις χώρες τους όσο και στην παγκόσμια οικονομία, και πολύ πιο απαισιόδοξα για τις οικονομικές προοπτικές τους επόμενους μήνες. Η κατάσταση στην Ουκρανία αναβάθμισε για τα στελέχη -σε παγκόσμιο επίπεδο- την απειλή της γεωπολιτικής αστάθειας, με αποτέλεσμα να συμφωνούν στο ότι συνιστά τη μεγαλύτερη απειλή για την παγκόσμια ανάπτυξη. Επιπλέον, σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, έχει αυξηθεί η ανησυχία τους εξαιτίας τον πολιτικών συγκρούσεων και αλλαγών.

Ωστόσο, αυτά που ανησυχούν περισσότερο τα στελέχη στις αναδυόμενες αγορές είναι ο πληθωρισμός και η χρηματιστηριακή αστάθεια. Επιπλέον, στα στελέχη εκτός Ευρωζώνης έχει αυξηθεί η ανησυχία τους για τη γεωπολιτική αστάθεια ως απειλή για τη χώρα τους και για την ανάπτυξή της. Ωστόσο, ως προς το τι απειλεί την ανάπτυξη των χωρών τους, οι απόψεις των στελεχών παρουσιάζουν αξιοσημείωτες διάφορες μεταξύ των αναδυόμενων και των ανεπτυγμένων οικονομιών, με επικρατέστερη την απειλή που συνιστά η μειωμένη ζήτηση εκ μέρους των καταναλωτών.

Οταν μάλιστα ερωτήθηκαν σε ποιους λόγους την αποδίδουν, οι απαντήσεις των στελεχών ήταν και πάλι διαφορετικές μεταξύ των αναδυόμενων αγορών -όπου ανέφεραν κυρίως τον υψηλό πληθωρισμό- και στην πλειονότητα των στελεχών από τις ανεπτυγμένες αγορές, οι οποίοι ανέφεραν ως αιτίες την επιδείνωση των οικονομιών των νοικοκυριών και τη μειωμένη κατανάλωση.

Ο μέσος όρος των στελεχών παγκοσμίως, ωστόσο, εμφανίζει αισιοδοξία για τις οικονομίες των χωρών τους. Σχεδόν ο ένας στους δύο δηλώνει ότι οι τρέχουσες συνθήκες είναι καλύτερες από ό,τι ήταν πριν από έξι μήνες και ότι προσδοκούν πως θα βελτιωθούν ακόμη περισσότερο τους επόμενους έξι μήνες. Τη μεγαλύτερη αισιοδοξία εκφράζουν τα στελέχη στη Βόρεια Αμερική και στις ανεπτυγμένες χώρες της Ασίας. Εστω και αν οι τελευταίοι δηλώνουν κάποια επιδείνωση από ό,τι τον περασμένο Δεκέμβριο και αναμένουν μικρότερη βελτίωση τους επόμενους μήνες.
Σε διεθνές επίπεδο

Σε παγκόσμιο επίπεδο, τα στελέχη είναι ακόμη αισιόδοξα. Περισσότεροι από έναν στους δύο είπαν ότι τους τελευταίους έξι μήνες οι συνθήκες στην παγκόσμια οικονομία έχουν βελτιωθεί και ότι θα είναι ακόμη καλύτερες τους επόμενους έξι μήνες. Ωστόσο, και πάλι τα στελέχη στα κράτη μη μέλη της Ευρωζώνης εμφανίζονται λιγότερο αισιόδοξα από ό,τι τον περασμένο Δεκέμβριο και λιγότερο αισιόδοξα για τις σημερινές παγκόσμιες συνθήκες. Και αυτό έρχεται σε αντίθεση με το 60% των στελεχών της Ευρωζώνης τα οποία εκφράζουν την πεποίθησή τους ότι οι συνθήκες θα βελτιωθούν. Οσο για τις απόψεις που εξέφρασαν τα στελέχη σε παγκόσμιο επίπεδο για την επόμενη δεκαετία, είπαν ότι αυτό που θεωρούν ως πιθανότερο και το προσδοκούν είναι «ένα παγκόσμιο οικονομικό περιβάλλον με μια ανανεωμένη και γενικευμένη ανάπτυξη, κατά την οποία οι ανεπτυγμένες οικονομίες θα δημιουργούν καινοτομία, ενώ οι αναδυόμενες οικονομίες θα βασίζονται όλο και περισσότερο στην εγχώρια ανάπτυξή τους».