ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Είδος προς εξαφάνιση το μέρισμα στο Χρηματιστήριο και για το 2013

xrhmatisthrio4
s6_1005xa-eisigmen27

Μόλις 27 εταιρείες (ποσοστό 11,53%) σε σύνολο 234 εισηγμένων διανέμουν μέρισμα ή επιστρέφουν κεφάλαιο –για φορολογικούς λόγους, αφού δεν υπάρχει παρακράτηση– προς τους μετόχους τους για τη χρήση του 2013. Πρόκειται για τη φτωχότερη οικονομική χρονιά στη διανομή μερισμάτων την τελευταία δεκαετία. Οπως μάλιστα αναφέρει σε σχόλιό του ο κ. Μάνος Χατζηδάκης, υπεύθυνος ανάλυσης της Beta Χρηματιστηριακής: «Τα μεγαλύτερα μερίσματα που έχουν δοθεί σε αξία αφορούν τη χρήση του 2007 όπου ξεπέρασαν τα 5 δισ. ευρώ και αφορούσαν σχεδόν το 50% του συνόλου των καθαρών κερδών εκείνης της περιόδου». Σύμφωνα με τον κ. Χατζηδάκη «από τις εταιρείες που θα διανείμουν μέρισμα τους επόμενους μήνες, ξεχωρίζουν οι Mέτκα, Coca Cola, Καρέλιας, Motor oil, ΕΥΔΑΠ, ΟΠΑΠ και Τράπεζα Ελλάδος, οι οποίες έχουν αδιάλειπτη παρουσία στη διανομή μερισμάτων προς τους μετόχους. Ειδικά στον Καρέλια με τη φετινή διανομή η εταιρεία συμπληρώνει διανομές ύψους 76,5 ευρώ, ανά μετοχή, προς τους μετόχους από το 1987».

Επισημαίνεται ότι κάποιες από τις αποδόσεις των εισηγμένων δεν είναι επαναλαμβανόμενες λόγω επιστροφών κεφαλαίων (Aegean, Mermeren), ενώ ο πίνακας που δημοσιεύει σήμερα η «Κ» θα συμπληρωθεί μετά την ολοκλήρωση των ετήσιων γενικών συνελεύσεων τον Ιούνιο. Μοναδική μεγάλη εκκρεμότητα αποτελεί η Jumbo που πιθανώς να δώσει «διπλό» μέρισμα (40-42 σεντ ανά μετοχή) που μπορεί να φέρει τα μερίσματα στην περιοχή των 500 εκατ. ευρώ. Είναι αυτονόητο ότι η ύφεση, που συμπλήρωσε έξι χρόνια στη χώρα μας και οδεύουμε στο έβδομο έτος, έχει διαβρώσει τις επιχειρήσεις και έχει εξαντλήσει τα αποθέματα των περισσότερων εταιρειών. Ετσι, το μέρισμα που κάποτε στο χρηματιστήριο ήταν το βασικό συστατικό προσέλκυσης επενδυτών τώρα είναι είδος σε εξαφάνιση.

Οι μεγάλες ζημίες που εμφάνισαν οι εισηγμένες, αλλά και οι ανάγκες διακράτησης της πολύτιμης ρευστότητας δεν επιτρέπουν στις περισσότερες επιχειρήσεις να επιβραβεύσουν τους μακροπρόθεσμους επενδυτές. Συγκριτικά με το 2008, που ξεκινάει η ύφεση στη χώρα μας, τα μερίσματα του 2013 θα παρουσιάσουν πτώση της τάξεως του 83%. Περισσότερες από τις μισές κερδοφόρες εταιρείες αποφάσισαν να μη μοιράσουν μερίσματα για τα κέρδη του 2013, σε μια προσπάθεια να ενισχύουν το ταμείο τους και να περιορίσουν τον δανεισμό τους. Ακόμη και μεγάλες επιχειρήσεις που παραδοσιακά έδιναν μερίσματα, φέτος δεν το κάνουν, είτε λόγω αμυντικής πολιτικής είτε λόγω αρνητικών αποτελεσμάτων.

Επίσης, να διευκρινισθεί ότι η μερισματική πολιτική των εισηγμένων έχει δεχθεί το πιο ισχυρό πλήγμα από την απουσία των τραπεζών, οι οποίες έχουν αποκλειστεί από τη διανομή μερίσματος λόγω της κρατικής τους ενίσχυσης την τελευταία εξαετία. Εξαιτίας της αρνητικής εικόνας και το 2013, στις φετινές ετήσιες συνελεύσεις του καλοκαιριού δεν θα διανεμηθούν μερίσματα σε κλάδους όπως οι τσιμεντοβιομηχανίες, οι κατασκευές, οι ιχθυοκαλλιέργειες, οι κλωστοϋφαντουργίες, η μεταλλουργία, η ακτοπλοΐα και το λιανεμπόριο. Οπως διαπιστώθηκε από τις κινήσεις των εταιρειών το 2013, όσες εταιρείες είχαν το μεγαλύτερο ποσοστό του τζίρου τους στο εξωτερικό μείωσαν τα μερίσματα και προχώρησαν σε ενίσχυση του τοπικού εμπορικού τους δικτύου και ενίσχυσαν το στελεχικό δυναμικό των θυγατρικών με άνοιγμα νέων αγορών. Το πλεονέκτημα που τις διακρίνει είναι ότι έχουν γεμάτο ταμείο και αρνητικό καθαρό δανεισμό. Τα διαθέσιμα που έχουν συσσωρεύσει, δηλαδή, λόγω ισχυρών ταμειακών ροών, εκποίησης περιουσιακών στοιχείων και περιορισμού των εξόδων, είναι πολύ υψηλότερα από τις τραπεζικές υποχρεώσεις.