ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ΟΟΣΑ συστήνει μεταρρυθμίσεις στις οικονομίες

o-oosa-systinei-metarrythmiseis-stis-oikonomies-2025212

Η ανάπτυξη στις 34 χώρες-μέλη του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (OOΣΑ) εμφάνισε επιβράδυνση για δεύτερο διαδοχικά τρίμηνο και συγκεκριμένα το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2014. Αξίζει να σημειωθεί πως τα περισσότερα μέλη του διεθνούς οργανισμού είναι ανεπτυγμένες οικονομίες, όπως οι ΗΠΑ, η Ιαπωνία και η Γερμανία. Φέτος οι αναπτυσσόμενες και αναδυόμενες οικονομίες, όπως η Κίνα, αναμένεται να εμφανίσουν κάποια επιβράδυνση και οι οικονομολόγοι εκτιμούν πως οι ανεπτυγμένες οικονομίες θα κληθούν να λειτουργήσουν αντισταθμιστικά. Η αργή πορεία τους, όμως, κατά το τελευταίο εξάμηνο θέτει εν αμφιβόλω την εκτίμηση αυτή.

Κατά τον ΟΟΣΑ στην τελευταία του έκθεση, η επιστροφή σε υγιή και βιώσιμα οικονομικά μεγέθη απαιτεί τολμηρές και ευρέος βεληνεκούς μεταρρυθμίσεις. Το συνολικό ΑΕΠ των 34 μελών του Οργανισμού το διάστημα Ιανουαρίου – Μαρτίου αυξήθηκε 0,4% εν συγκρίσει με το το τελευταίο τρίμηνο του 2013. Αυτό σηματοδοτεί επιβράδυνση από το 0,5% του τελευταίου τριμήνου του 2013 και το 0,7% του τρίτου τριμήνου το 2013. Αξίζει να σημειωθεί πως η επιβράδυνση του πρώτου τριμήνου του 2014 οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στις δριμείες καιρικές συνθήκες στις ΗΠΑ, οι οποίες συνέτειναν στο να μη μεταβληθεί η παραγωγή. Το τέταρτο τρίμηνο του 2013 η αμερικανική οικονομία είχε αναπτυχθεί με ρυθμό της τάξεως του 0,7%. Αντίστοιχα στην Ευρωζώνη η ανάπτυξη στο 0,2% δεν μεταβλήθηκε, ενώ στην Ιαπωνία ο ρυθμός ενισχύθηκε στο 1,5% από το 0,1% λόγω καταναλωτικών δαπανών των νοικοκυριών ενόψει αύξησης του φόρου κατανάλωσης από 1ης Απριλίου.

Η απάντηση στη βραδυπορούσα ανάπτυξη σε επίπεδο πολιτικών ποικίλλει στον ΟΟΣΑ, ενώ η ΕΚΤ φαίνεται έτοιμη να κινητοποιήσει την οικονομική δραστηριότητα με μια νέα μείωση επιτοκίων. Σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, τις οποίες είχε συστήσει στα κράτη-μέλη του ο ΟΟΣΑ, αυτές προχωρούν αργά την τελευταία διετία. Εντούτοις, ειδικά στις χώρες της Ευρωζώνης, οι οποίες υφίστανται άμεσα τις πιέσεις των αγορών ή ακολουθούν πρόγραμμα Μνημονίων, οι μεταρρυθμίσεις είναι πιο εντατικές. Ορισμένες χώρες, παρά τις γενικότερες βελτιώσεις στις οικονομικές προοπτικές, εξακολουθούν να βρίσκονται αντιμέτωπες με προκλήσεις διαρθρωτικού χαρακτήρα, όπως η βραδύτερη αύξηση της παραγωγικότητας, παρά τις σχετικά υψηλές επενδύσεις στην οικονομία της γνώσης και την ποιοτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση (Αυστραλία, Βρετανία, Ελβετία, Καναδάς). Στις περιπτώσεις των αναδυόμενων οικονομιών, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ρωσία, η Τουρκία, το Μεξικό και η Νότια Αφρική, οι βασικές προτεραιότητες είναι οι εξής: η αναβάθμιση της πρόσβασης σε ποιοτική εκπαίδευση, η αποτελεσματική αντιμετώπιση των δυσκαμψιών στις υποδομές και, στις περισσότερες περιπτώσεις, η προσέλκυση περισσότερων εργαζομένων στην επίσημη οικονομία.
Στη δε περίπτωση της Ε.Ε., ένα μείζον μέλημα για όλες τις χώρες-μέλη της είναι η παρατεταμένη και επίμονα υψηλή ανεργία, επισημαίνει στην έκθεσή του ο ΟΟΣΑ. Η κατάσταση είναι οξύτερη στη Νότια και Κεντρική Ευρώπη με τη μακροπρόθεσμη ανεργία να διατηρείται, ακόμη και αν συνολικά ο δείκτης υποχωρεί τα τελευταία χρόνια. Στις χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, τέλος, οι οποίες έχουν δεχθεί τα σοβαρότερα πλήγματα από την παγκόσμια οικονομική κρίση, η εφαρμογή δυναμικότερων πολιτικών στην αγορά παραγωγής αγαθών θα ενισχύσει τον αντίκτυπο από τις ήδη εφαρμοσθείσες ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας.