ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προσφορές από πέντε εταιρείες για το Σύζευξις ΙΙ

prosfores-apo-pente-etaireies-gia-to-syzeyxis-ii-2030648

Ισχυρός ανταγωνισμός σημειώνεται για το έργο Σύζευξις ΙΙ, προϋπολογισμού περίπου 400 εκατ. ευρώ (συμπ. ΦΠΑ). Χθες κατά την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προσήλθαν πέντε ενδιαφερόμενοι, δηλαδή σχεδόν το σύνολο της τηλεπικοινωνιακής αγοράς. Πρόκειται για τον ΟΤΕ, τη Hellas Online (HOL), τη Wind Hellas, τη Cyta και τη Forthnet.

Eιδικότερα, ο ΟΤΕ και η Cyta ενδιαφέρθηκαν για το σύνολο το έργου, δηλαδή και για τις οκτώ νησίδες του. Η Helllas Online και η Forthnet ενδιαφέρθηκαν για τέσσερις νησίδες η κάθε μία και η Wind Hellas για τρεις νησίδες.

Συγκεκριμένα, για τη:

–  Nησίδα 1, προϋπολογισμού 130,7 εκατ. ευρώ, ενδιαφέρονται και οι πέντε επιχειρήσεις.

–  Νησίδα 2, προϋπολογισμού 37,4 εκατ. ευρώ, ενδιαφέρονται ΟΤΕ, HOL, Cyta.

–  Νησίδα 3, προϋπολογισμού 38,6 εκατ. ευρώ, ενδιαφέρονται ΟΤΕ, HOL, Cyta.

–  Νησίδα 4, προϋπολογισμού 37,3 εκατ. ευρώ, ενδιαφέρονται ΟΤΕ, Cyta, Wind.

–  Νησίδα 5, προϋπολογισμού 37,1 εκατ. ευρώ, ενδιαφέρονται ΟΤΕ, HOL, Cyta.

–  Νησίδα 6, προϋπολογισμού 35,6 εκατ. ευρώ, ενδιαφέρονται ΟΤΕ, Forthnet, HOL, Cyta, Wind.

–  Νησίδα 7, προϋπολογισμού 47,1 εκατ. ευρώ, ενδιαφέρονται ΟΤΕ, Forthnet, Cyta.

–  Νησίδα 8, προϋπολογισμού 41,1 εκατ. ευρώ, ενδιαφέρονται ΟΤΕ, Forthnet, Cyta.

Το Σύζευξις ΙΙ αφορά στην παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σταθερού σημείου στον δημόσιο τομέα για περίπου τρία χρόνια. Ο δημόσιος τομέας έχει χωριστεί (γεωγραφικά) σε οκτώ νησίδες.