ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διάκριση AXA για την περιβαλλοντική, κοινωνική και διοικητική διαχείριση

Διάκριση AXA για την περιβαλλοντική, κοινωνική και διοικητική διαχείριση

Η ΑΧΑ–παγκόσμιος ασφαλιστικός όμιλος στην χρηματοοικονομική προστασία– κατέκτησε την κορυφή στον ασφαλιστικό κλάδο για τις επιδόσεις του στο περιβάλλον, στην κοινωνία και στη διοίκηση. Από τον Ιούνιο 2014, η ΑΧΑ αποτελεί μέρος του Δείκτη Euronext Vigeo – «World 120». Δηλαδή, ύστερα από αξιολόγηση είναι μία από τις 120 περισσότερο ανεπτυγμένες εταιρείες παγκοσμίως, λόγω των υψηλών επιδόσεών της στην περιβαλλοντική, κοινωνική και διοικητική διαχείριση. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή της στον Δείκτη Euronext Vigeo «France 20», στον «Eurozone 120» και στον «Europe 120».

Την ανακοίνωση του συνόλου των Δεικτών SRI –Socially Responsible Investment «Κοινωνικά Υπεύθυνων Επενδύσεων»– έκαναν τo Euronext του Χρηματιστηρίου της Ν. Υόρκης και ο Vigeo – ευρωπαϊκός οίκος αξιολόγησης εταιρικής υπευθυνότητας. Για την κατάκτηση της κορυφής, κατά την αξιολόγηση, η ΑΧΑ ξεπέρασε τον μέσο όρο των συναγωνιστών της σε έξι τομείς, όπως τους ορίζει η μεθοδολογία της αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, στο περιβάλλον διακρίθηκε για την ένταξη της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στην καθημερινή εργασία μέσα από πολιτικές και δράσεις για το φυσικό περιβάλλον.

Στον τομέα του ανθρώπινου δυναμικού, χάρη στις σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων της, στις συνθήκες εργασίας τους, στην υγιεινή και ασφάλειά τους, για την επαγγελματική προοπτική και εκπαίδευση, όπως και για τα συστήματα ανταμοιβής τους. Επίσης χάρη στην έμφαση στον σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, στην ελευθερία του συνεταιρίζεστε και στην καταπολέμηση των διακρίσεων. Για τη συμμετοχή στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας και για τη στήριξη της κοινωνικής συνοχής. Στον σημαντικό τομέα των προμηθειών και των υπηρεσιών πέτυχε να αφομοιώσει τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά δεδομένα στις διαδικασίες της, προώθησε την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών της και έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη της διαφθοράς. Τέλος, τη διοίκησή της την χαρακτηρίζει η συμμετοχικότητα και οι δημοκρατικές διαδικασίες εκπροσώπησης, όπως και η άσκηση εξωτερικών και εσωτερικών ελέγχων. Σημαντικός πυλώνας της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητάς της είναι το ταμείο ερευνών της ΑΧΑ το οποίο κατά το 2013 επένδυσε 12 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη 38 ερευνητικών προγραμμάτων σε 15 χώρες, μεταξύ των οποίων και στην Ελλάδα. Πρόκειται για μια ετήσια εκστρατεία που προωθεί τη γνώση και την πρόληψη των κινδύνων.

Από την έναρξή του το 2007, το ταμείο ερευνών του ομίλου ΑΧΑ έχει δεσμεύσει 114 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση 410 πανεπιστημιακών ερευνητικών προγραμμάτων σε 227 ιδρύματα 30 χωρών. Οι επιχορηγήσεις απονέμονται με αυστηρή διαδικασία επιλογής, που βασίζεται σε ακαδημαϊκά πρότυπα και εποπτεύεται από Επιστημονικό Συμβούλιο Ανωτέρων Ακαδημαϊκών και από εκπροσώπους του ομίλου ΑΧΑ. «Είμαστε πεπεισμένοι ότι η υποστήριξη και η ανταλλαγή γνώσης για την κατανόηση των κινδύνων είναι πολύ σημαντική για την καλύτερη προστασία των ανθρώπων. Ερχόμαστε συνεχώς αντιμέτωποι με ακραία καιρικά φαινόμενα, με θέματα υγείας και με τη διαχείριση προσωπικών δεδομένων, όπως και με άλλα αναδυόμενα θέματα. Η βελτίωση των γνώσεων γι’ αυτούς τους κινδύνους και η διάδοσή τους στο σύνολο της κοινωνίας είναι πιο επίκαιρη από ποτέ» αναφέρει η επικεφαλής λειτουργιών του ομίλου ΑΧΑ κ. Βερονίκ Βέιλ.