ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τη Μικρή ΔΕΗ

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο για τη Μικρή ΔΕΗ

Με το  νομοσχέδιο για τη σύσταση της Μικρής ΔΕΗ, που άρχισε να συζητείται χθες στη Βουλή, προωθείται η περαιτέρω αποκρατικοποίηση της ΔΕΗ και το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού. Προβλέπει τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας, 100% θυγατρικής της ΔΕΗ, στην οποία θα εκχωρηθεί το 30% του παραγωγικού δυναμικού της Επιχείρησης και του πελατολογίου της. Η Μικρή ΔΕΗ θα διατεθεί μέσω διεθνούς διαγωνισμού σε ιδιώτες επενδυτές. Με την πώληση εταιρείας δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα πρόσβασης τρίτων στο φθηνό μείγμα ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ (λιγνίτες και νερά) και δημιουργούνται οι βάσεις πραγματικού ανταγωνισμού τόσο στον τομέα της παραγωγής όσο και της εμπορίας.

Σύμφωνα με τα όσα προβλέπει το νομοσχέδιο, στη Μικρή ΔΕΗ θα εισφερθεί παραγωγικό δυναμικό συνολικής ισχύος 2.768 MW. Από αυτά, τα 1.380 MW είναι λιγνιτικά και προέρχονται από τις δύο μονάδες Αμυνταίου (600 MW), τη μονάδα Μελίτη 1 (330 MW) και την άδεια παραγωγής Μελίτη 2 (450 MW). Τα 903 MW είναι υδροηλεκτρικά και προέρχονται από το συγκρότημα του Νέστου, τον υδροηλεκτρικό σταθμό Πουρνάρι 1 και 2 και της μικρής ισχύος υδροηλεκτρικές μονάδες Αγρας και Εδεσσαίος, ενώ τα 485 MW προέρχονται από τη μονάδα φυσικού αερίου της Κομοτηνής. Σε ό,τι αφορά τα ορυχεία, στη νέα εταιρεία περνούν αυτά του Αμυνταίου, συμπεριλαμβανομένων και των Λακκιάς, Κλειδιού και Κομνηνών, των λόφων Μελίτης και της Βεύης. Σε ό,τι αφορά το πελατολόγιο της νέας εταιρείας, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι θα μεταβιβαστεί κατ’ αναλογία το 30% των συμβάσεων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς τη συγκατάθεση των πελατών της ΔΕΗ. Η νέα εταιρεία θα προμηθεύει τους πελάτες της σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονταν για διάστημα 4 μηνών, ενώ η ΔΕΗ για διάστημα 6 μηνών δεν θα έχει δικαίωμα επιθετικής πολιτικής για την επαναπροσέλκυση των πελατών της. Οι συμβάσεις προμήθειας που θα παραχωρηθούν στη νέα εταιρεία θα προσδιοριστούν με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ που θα στηριχθεί σε μελέτη εμπειρογνωμόνων. Θα ληφθούν υπόψη όλες οι κατηγορίες καταναλωτών, καθώς και στοιχεία της οικονομικής τους συμπεριφοράς (κακοπληρωτές, καλοπληρωτές κ.λπ.). Εκτός κατανομής θα μείνουν οι καταναλωτές των μη διασυνδεδεμένων νησιών.

Η ΔΕΗ είναι υποχρεωμένη σε διάστημα 3 μηνών μετά την ολοκλήρωση της απόσχισης των περιουσιακών στοιχείων που θα εισφερθούν στη νέα εταιρεία να ενημερώσει μέσω της ιστοσελίδας της τους πελάτες της για τη μεταβολή του προμηθευτή τους. Η κυβέρνηση, μετά και τις γενικευμένες αντιδράσεις συνδικαλιστών, αντιπολίτευσης και τοπικών κοινωνιών έχει δεσμευθεί για την κατάθεση νομοτεχνικών βελτιώσεων, που θα διασφαλίζουν την καθολική διαδοχή όλων των υφιστάμενων υποχρεώσεων της ΔΕΗ έναντι εργαζομένων, ασφαλιστικών ταμείων και τοπικών κοινωνιών και από τη νέα εταιρεία. Διασφαλίζεται και το δικαίωμα των αγροτών να μπορούν να αρδεύουν από τους υδροηλεκτρικούς σταθμούς που θα παραχωρηθούν στον ιδιώτη αγοραστή της Μικρής ΔΕΗ. Η κυβέρνηση φέρεται να δεσμεύεται για την επέκταση του ανταποδοτικού τέλους προς τις τοπικές κοινωνίες και στη Μικρή ΔΕΗ, καθώς και στη μεταβίβαση των φόρων από ανανεώσιμες πηγές και ιδιωτικά ορυχεία που τώρα πάνε στο Δημόσιο, στις τοπικές κοινωνίες.

Τα έσοδα από την πώληση της νέας εταιρείας θα μεταβιβαστούν στο σύνολό τους στη ΔΕΗ και θα αξιοποιηθούν για την υλοποίηση του επενδυτικού της προγράμματος και τη μείωση του δανεισμού της.