ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πώς πέρασαν στον έλεγχο των τραπεζών οι ιχθυοκαλλιέργειες

Πώς πέρασαν στον έλεγχο των τραπεζών οι ιχθυοκαλλιέργειες

«Δεν θέλουμε τη μετοχοποίηση των χρεών των ιχθυοκαλλιεργειών, αλλά στο τέλος θα αναγκασθούμε να συμμετέχουμε σε αυτές», έλεγε στο τέλος της περασμένης εβδομάδας στέλεχος μιας από τις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες. Στις αρχές της εβδομάδας αυτή ανακοινώθηκε για τον Νηρέα, ενώ η συμφωνία για «χρηματοδότηση γέφυρα» της εταιρείας «Δίας» είναι ένα βήμα από το να δώσουν Eurobank, Πειραιώς και Alpha τα χέρια, ενώ συμφωνία υπάρχει μεταξύ των τραπεζών και για τη Σελόντα. Οι τρεις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου (Νηρέας, Σελόντα, Δίας) με χρέη άνω των 600 εκατομμυρίων ευρώ στις τράπεζες επιχειρούσαν και οι ίδιες να αποφύγουν τη μετοχοποίηση μέρους των χρεών τους προς τις τράπεζες που θα σήμαινε τον ακόμη στενότερο έλεγχο των τραπεζών στις επιχειρήσεις. Συνολικά θα ανακεφαλαιοποιηθούν δάνεια 120 εκατ. ευρώ σε Νηρέα και Σελόντα, ενώ θα δοθούν 10 εκατομμύρια ευρώ στη εταιρεία «Δίας» για να «ζήσει» μέχρι το φθινόπωρο.

Με ενδιαφέρον παρατηρούν οι εκπρόσωποι των τραπεζών να αυξάνονται δραματικά οι πωλήσεις της εταιρείας Σελόντα σε τιμές που είναι χαμηλές για την εποχή, ενώ ο Νηρέας εμφανίζει πιο περιορισμένες πωλήσεις από πέρυσι. Η «Δίας» αναγκάσθηκε εξαιτίας της δύσκολης κατάστασης στην οποία είχε περιέλθει με την τροφοδοσία σε ιχθυοτροφές να πουλάει ψάρια βάρους κάτω των 300 γραμμαρίων. Η εταιρεία, που ελέγχεται από τις πιστώτριες τράπεζες, πήρε προστασία από τους πιστωτές, αλλά μία εταιρεία ιχθυοτροφών και η Σελόντα πρόλαβαν, με δικαστικές αποφάσεις, να προχωρήσουν σε κατασχέσεις ψαριών έναντι χρεών. Ο κύριος μέτοχος του Νηρέα, Αριστείδης Μπελλές (21% του μετοχικού κεφαλαίου), είχε επιχειρήσει μάταια πριν από ένα δίμηνο να ευθυγραμμίσει τις δύο μεγαλύτερες επιχειρήσεις, τον Νηρέα και τη Σελόντα, σε μία κοινή εμπορική οργάνωση με στόχο να προληφθούν εξελίξεις που τώρα βλάπτουν ολόκληρο τον κλάδο, αλλά και τους μελλοντικούς ιδιοκτήτες, όποιοι και να είναι αυτοί.

Μετοχοποίηση

Για τους παλιούς μετόχους των εταιρειών –οι Μπελλές και Μπενουκίτζε (συμμετέχει και στις τρεις εταιρείες) έχουν συμφωνήσει στη μετοχοποίηση– δεν υπάρχει εναλλακτική στη μετοχοποίηση, καθώς δεν έχουν χρήματα ή δεν θέλουν να συμμετάσχουν στις αυξήσεις κεφαλαίου. Ταυτόχρονα οι τράπεζες θα επιθυμούσαν να πουληθούν οι εταιρείες σε νέους αγοραστές, που θα βάλουν «ζωντανό χρήμα». Οι τελευταίοι ζητούν «κούρεμα» των δανείων κατά 60%. Οι τράπεζες δεν συζητούν τίποτε «πάνω από 30%», σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ». Παρατηρητές που έχουν εμπλακεί στη διαδικασία είπαν στην «Κ» υπό τον όρο της ανωνυμίας ότι υπάρχουν και άλλες λύσεις, όπως π.χ. να περάσει ένα μέρος του δανεισμού σε εταιρεία που συνδέεται με την υπό μετοχοποίηση εταιρεία ιχθυοκαλλιέργειας (π.χ. μια holding) που θα διακρατήσει το χρέος, αλλά θα το έχει τεχνικά πάρει από τα βιβλία της επιχείρησης ιχθυοκαλλιέργειας. Δυσκολίες υπάρχουν ακόμα νομικά και με δάνεια με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου που δεν είναι δυνατόν να μετοχοποιηθούν εφ’ όσον υπάρχει κατάπτωση της εγγύησης του Δημοσίου.

Το ύψος των δανείων που θα μετοχοποιηθούν δεν πρόκειται να εξαφανίσει εντελώς τους παλιούς μετόχους, τουλάχιστον όχι σε όλες τις περιπτώσεις που σύμφωνα με πηγές που βρίσκονται κοντά τους θέλουν να κρατήσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο ποσοστό. Σε κάθε περίπτωση, «σύμφωνα με τις συζητήσεις που γίνονται τώρα ακόμα και στην περίπτωση του Μπελλέ, του ανθρώπου που συμμετέχει προσωπικά, όσο κανένας στην αναδιάρθρωση του κλάδου, αυτό δεν θα είναι διψήφιο, κατά τις εκτιμήσεις των τραπεζιτών».

Πόσο δύσκολη είναι η συνεννόηση των τραπεζών ακόμα και τώρα που έχουν φτάσει τα πράγματα στη 12η ώρα δείχνει και το γεγονός ότι σε δύο από τους τρεις ομίλους (Δία, Σελόντα) έχουν τοποθετηθεί τραπεζικά στελέχη που ελέγχουν τις χρηματορροές και επρόκειτο να προετοιμάσουν την αναδιάρθρωση. Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», ακόμα και στην περίπτωση της εταιρείας, όπου ο κύριος μέτοχος συμφωνεί με οποιαδήποτε λύση των τραπεζών, τρεις τράπεζες είχαν συμφωνήσει να δοθούν 10 εκατομμύρια με ταυτόχρονη πίστωση από εταιρεία ιχθυοτροφών έτσι ώστε να δοθεί χρόνος στην εταιρεία για να σφραγίσουν οι πιστωτές μια συμφωνία με δικαστική απόφαση. Μία από τις τράπεζες διαφώνησε την τελευταία στιγμή, με αποτέλεσμα να συζητούν οι άλλες δύο προκειμένου να αναλάβουν το μερίδιό της. Τράπεζες και κυβέρνηση εξετάζουν το ενδεχόμενο για να επισπεύσουν τις διαδικασίες να ορισθεί από τις τράπεζες εκπρόσωπος που θα συντονίζει συνολικά τις διαδικασίες σε όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου.