ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Θεσμικές αλλαγές στις ΑΜΚ για εισαγωγή στο ΧΑ, με στόχο ξένους επενδυτές

Θεσμικές αλλαγές στις ΑΜΚ για εισαγωγή στο ΧΑ, με στόχο ξένους επενδυτές

Με στόχο τη μεγαλύτερη προσέλκυση ξένων επενδυτών στις αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου για την εισαγωγή εταιρειών στην ελληνική χρηματιστηριακή αγορά, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προχώρησε σε αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο που αφορά τις δημόσιες εγγραφές.

Με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς που αφορά στην κατανομή και τον προσδιορισμό της τελικής τιμής διάθεσης μετοχών οι οποίες διατίθενται με δημόσια προσφορά, επέρχονται βασικές αλλαγές, όπως η κατάργηση της υποχρέωσης δέσμευσης κεφαλαίων των ξένων επενδυτών που συμμετέχουν στη δημόσια προσφορά, ενώ δεν ισχύει πλέον και το όριο του 4% για τη συμμετοχή τους στην κατανομή μετοχών, καθώς και το όριο του 2% για τους ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές.