ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΔΕΗ: Θυγατρική στη Βουλγαρία για εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας

ΔΕΗ: Θυγατρική στη Βουλγαρία για εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας

Την ίδρυση θυγατρικής εταιρείας, από κοινού με την ελβετική εταιρεία ALPIQ Group, με έδρα τη Σόφια Βουλγαρίας, ανακοίνωσε στο Χρηματιστήριο Αθηνών η ΔΕΗ.

Στη νέα εταιρεία, η ΔΕΗ κατέχει το 85% των μετοχών της ενώ η ALPIQ το 15%. Αντικείμενο της εταιρείας είναι η εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας.

Το μετοχικό κεφάλαιο ανέρχεται σε ένα 1.200.000 βουλγαρικά λέβα, ή περίπου 614.000 ευρώ. Η νέα θυγατρική βρίσκεται σε διαδικασία αίτησης προς αδειοδότηση από την αντίστοιχη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της Βουλγαρίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ίδρυση της θυγατρικής, εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο στρατηγικής της εταιρίας, για είσοδο σε νέες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.