ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βελτίωση της οικονομίας το επόμενο 12μηνο «βλέπουν» οι επιχειρήσεις

Βελτίωση της οικονομίας το επόμενο 12μηνο «βλέπουν» οι επιχειρήσεις

Μεγαλύτερο βαθμό αισιοδοξίας για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το προσεχές δωδεκάμηνο καταγράφει το δεύτερο τρίμηνο του 2014 σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2013 ο δείκτης GMCCI – Οικονομική Συγκυρία, στο πλαίσιο της τριμηνιαίας έρευνας που καταρτίζει ο Σύνδεσμος Εταιρειών Συμβούλων Μάνατζμεντ Ελλάδας (ΣΕΣΜΑ). Από την άλλη, οι επιχειρήσεις εμφανίζονται λιγότερο αισιόδοξες για τις εξελίξεις στους παραγωγικούς συντελεστές, ήτοι το ανθρώπινο δυναμικό, τις συνθήκες χρηματοδότησης, τις δημόσιες υποδομές και το θεσμικό πλαίσιο.

Σύμφωνα λοιπόν με τα αποτελέσματα της δεύτερης τριμηνιαίας έρευνας, η οποία πραγματοποιήθηκε στα τέλη Ιουνίου, ο μέσος όρος των διαφορών «θετικών» – «αρνητικών» απαντήσεων για τα πέντε μεγέθη του GMCCI – Οικονομική Συγκυρία διευρύνθηκε από 43,0 σε 48,7. Ειδικότερα, το 79,2% των επιχειρήσεων προβλέπει βελτίωση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας το επόμενο δωδεκάμηνο, έναντι 64% το α΄ τρίμηνο. Το 58,3% των ερωτηθέντων θεωρεί ότι θα υπάρξει κάμψη της ανεργίας το επόμενο δωδεκάμηνο, ενώ στην προηγούμενη έρευνα η πλειονότητα προέβλεπε στασιμότητα στο μέτωπο αυτό. Η αισιοδοξία για τη μεγέθυνση της οικονομίας συνδυάζεται με τις ιδιωτικές επενδύσεις. Το 75% προσδοκά αύξηση των ιδιωτικών έναντι 66,0% το προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο, όπως επισημαίνει ο ΣΕΣΜΑ, συχνά η αισιοδοξία για τις ιδιωτικές επενδύσεις αποδεικνύεται φρούδα. Η επενδυτική ροπή είναι ευμετάβλητη και επηρεάζεται από πολλούς εξωγενείς ως προς τις επιχειρήσεις παράγοντες, όπως η ροή χρηματοδοτήσεων στην οικονομία.

Από την άλλη, τα τελευταία δυσμενή στοιχεία για τις εξαγωγές επηρεάζουν αρνητικά τις εκτιμήσεις για την εξέλιξή τους τους επόμενους μήνες. Αν και αυτοί που πιστεύουν ότι θα αυξηθούν οι εξαγωγές το επόμενο δωδεκάμηνο αντιπροσωπεύουν αρκετά υψηλό ποσοστό, 34,7%, έχει αυξηθεί σημαντικά το ποσοστό, 61,2% από 36,7% όσων «βλέπουν» στασιμότητα. Αποπληθωρισμού συνέχεια εκτιμά, τέλος, το 65,3% των επιχειρήσεων.

Λιγότερο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι επιχειρηματίες σε ό,τι αφορά την πορεία των βασικών παραγωγικών συντελεστών. Οι κυριότερες παράμετροι που συνέβαλαν σε αυτό ήταν η απότομη επιδείνωση των προβλέψεων για την αποτελεσματικότητα της εργασίας και για τις δημόσιες υποδομές. Από την άλλη πλευρά, θετική ήταν η βελτίωση των προσδοκιών για τη χρηματοδότηση. Ενθαρρυντικό, με δεδομένη την ανάγκη για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, είναι ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων, 61,2%, προσδοκά βελτίωση της ελληνικής επιχειρηματικότητας.

Για μια ακόμη φορά, εξάλλου, το ασταθές φορολογικό σύστημα αναδεικνύεται σε υπ’ αριθμόν 1 παράγοντα ανάσχεσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Ακολουθεί, με βάση τις απαντήσεις των επιχειρήσεων, η λειτουργία της δημόσιας διοίκησης εν γένει, στην τρίτη σειρά βρίσκεται η υψηλή φορολογία, στην τέταρτη η έλλειψη συνέχειας της λειτουργίας του κράτους, ενώ την πρώτη πεντάδα προσκομμάτων στις επιχειρήσεις συμπληρώνει η δυσκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση.