ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η International Life αύξησε τα εποπτικά της κεφάλαια κατά 32,8 εκατ. ευρώ

Η International Life αύξησε τα εποπτικά  της κεφάλαια κατά 32,8 εκατ. ευρώ

Κατά 32,8 εκατ. ευρώ αυξήθηκαν τα εποπτικά κεφάλαια της ασφαλιστικής εταιρείας International Life, η οποία δρομολογεί εντός του 2014 την είσοδό της στην Εναλλακτική Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με ταυτόχρονη διαγραφή των μετοχών της από το Χρηματιστήριο της Λευκωσίας.

Αποκατάσταση ζημιών

Η αύξηση των εποπτικών κεφαλαίων, αποκαθιστά σταδιακά τη ζημιά που υπέστη η εταιρεία από τη συμμετοχή της στο πρόγραμμα ανταλλαγής ελληνικών ομολόγων (PSI) και σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του σχεδίου ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας εντός του 2014 αντί του 2015 που προέβλεπε το αρχικό επιχειρηματικό πλάνο. Το επιχειρηματικό σχέδιο ενίσχυσης της κεφαλαιακής επάρκειας στηρίχτηκε στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, την κεφαλαιοποίηση κερδών και τη μείωση του αναγκαίου περιθωρίου φερεγγυότητας, ακολουθώντας πολιτική επιμερισμού του κινδύνου σε μεγάλες αντασφαλιστικές εταιρείες.
Κέρδη 4,4 εκατ.

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας κ. Ιωάννης Μπράβος υπογράμμισε την περαιτέρω βελτίωση της κερδοφορίας στα 4,4 εκατ. ευρώ έναντι 3,3 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2013, ενώ η μείωση των εργασιών περιορίστηκε στο -6%, με αποτέλεσμα τα ασφάλιστρα να διαμορφωθούν στα 41,1 εκατ. ευρώ έναντι 43,6% το αντίστοιχο περσινό διάστημα. Η διοίκηση της εταιρείας εφάρμοσε αποτελεσματικές πολιτικές περιορισμού του κόστους και ελέγχου των επισφαλειών, μειώνοντας τη μέση διάρκεια είσπραξης ασφαλίστρων στις 11 ημέρες, πολιτική που ενισχύεται μετά και το νέο θεσμικό πλαίσιο για άμεση πληρωμή του ασφαλίστρου.

Αναλύοντας τη στρατηγική της εταιρείας, ο γενικός διευθυντής της International Life κ. Γιάννης Φουρλής υπογράμμισε τις επιχειρηματικές προοπτικές που δημιουργεί για τον ιδιωτικό κλάδο η χαμηλή διείσδυση των γενικών ασφαλίσεων, αλλά και των ασφαλίσεων ζωής στη χώρα μας που περιορίζεται στο 1,20% και 1,02% του ΑΕΠ αντίστοιχα, έναντι 2,44% και 5,50% που είναι αντίστοιχα ο μέσος όρος στην Ευρωπαϊκή Ενωση. Ο κ. Φουρλής εκτίμησε ότι η μετάβαση από το αναδιανεμητικό προς το κεφαλαιοποιητικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης θα συμπαρασύρει και σε αλλαγές στην αποταμιευτική συμπεριφορά των πολιτών, μεταφέροντας πόρους περίπου 25 δισ. ευρώ, που βρίσκονται σήμερα σε καταθέσεις στις τράπεζες προς τον ασφαλιστικό κλάδο.