ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Πληρωμή οφειλών με κάρτες Alpha Bank

Πληρωμή οφειλών με κάρτες Alpha Bank

Η Alpha Bank προσφέρει και φέτος τη δυνατότητα εξοφλήσεως των οφειλών τους προς το Δημόσιο με τις κάρτες εκδόσεως της τράπεζας, σε έως εννέα άτοκες δόσεις.

Με τον τρόπο αυτό, οι πελάτες διευκολύνονται στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους και βελτιώνουν τον οικονομικό τους προγραμματισμό.

Η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω Alpha Web Banking, Alphaphone Banking, Alpha Mobile Banking, καθώς και στα ταμεία των καταστημάτων Alpha Bank.

Παράλληλα, για την εξόφληση μεγάλων ποσών, παρέχεται η δυνατότητα δανειοδοτήσεως με ιδιαίτερα προνομιακούς όρους. Συγκεκριμένα, με το προϊόν Alpha Μέτρον Αριστον με Προσημείωση Ακινήτου, η Alpha Bank παρέχει προσωπικό δάνειο με μεγάλη διάρκεια αποπληρωμής και χαμηλό επιτόκιο, ώστε οι πελάτες να μπορέσουν να ανταποκριθούν με μεγαλύτερη ευκολία στην εξόφληση των οφειλών τους προς το Δημόσιο.

Ειδικότερα, το προϊόν προσφέρεται με κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor 3μήνου πλέον περιθωρίου 5,75% (πλέον εισφοράς ν. 128/75, 0,60%), για ποσό δανείου έως 100.000 ευρώ και με μέγιστη διάρκεια αποπληρωμής τα 25 έτη.