ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα 13,2 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια στα αμοιβαία

Στα 13,2 δισ. τα υπό διαχείριση κεφάλαια στα αμοιβαία

Αύξηση 4,71% παρουσίασαν τα υπό διαχείριση κεφάλαια στην εγχώρια αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων το β΄ τρίμηνο του 2014 και ανήλθαν στα 13,20 δισ. ευρώ, έναντι 12,61 δισ. ευρώ του πρώτου τριμήνου της τρέχουσα χρήσης, ενώ η αύξηση φτάνει το 16,61% από το ξεκίνημά της.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών (ΕΘΕ), το δεύτερο τρίμηνο του 2014 έκλεισε με αύξηση του συνολικού ενεργητικού αμοιβαίων κεφαλαίων κατά 12,7% από την αρχή του έτους και 1,7% από το προηγούμενο τρίμηνο.

Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν θετικά σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες. Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας, τα Μικτά ΑΚ και τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας. Αναλυτικότερα, στην αγορά των αμοιβαίων κεφαλαίων το συνολικό ύψος των υπό διαχείριση κεφαλαίων στις 30/6/2014 παρουσίασε αύξηση 12,69% από την αρχή του έτους και 1,7% από το προηγούμενο τρίμηνο, και διαμορφώθηκε σε 7,015 δισ. ευρώ. Οι συνολικές εισροές στο δεύτερο τρίμηνο του έτους ήταν 86,9 εκατ. ευρώ, προερχόμενες κυρίως από εισροή κεφαλαίων στις κατηγορίες των Ομολογιακών AK Ελλάδας, των Μικτών Funds of Funds και των Μετοχικών ΑΚ Ελλάδας.

Στο μέτωπο των αποδόσεων, αυτές διαμορφώθηκαν θετικά σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες. Τις υψηλότερες μέσες αποδόσεις ανά κατηγορία κατέγραψαν τα Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας με 21,73%, τα Μικτά ΑΚ με 10,47% και τα Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας με 8,26%. Πρέπει να σημειωθεί ότι στην κατηγορία των Μετοχικών ΑΚ Ελλάδας τα 30 από τα 33 ΑΚ υπεραπέδοσαν σε σχέση με τον Γ.Δ. του Χ.Α., ο οποίος ήταν 4,44%, με αποδόσεις από 5,01% έως 12,99%.

Η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων εμφανίζεται ισομερώς κατανεμημένη με σημαντικότερες, από πλευράς ενεργητικών, τις κατηγορίες των Μετοχικών ΑΚ (25% επί του συνόλου), των Ομολογιακών ΑΚ (22% επί του συνόλου), των Μικτών ΑΚ (19% επί του συνόλου) και των ΑΚ Χρηματαγοράς (14% επί του συνόλου).

Οι δύο εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου έκλεισαν το δεύτερο τρίμηνο του 2014 με υψηλό μεσοσταθμικό discount (υποαπόδοση) -34,29%, συνολικό ενεργητικό 29,04 εκ. ευρώ και μέση σταθμισμένη απόδοση από την αρχή του έτους 3,56%. Το σύνολο των επενδύσεων των τεσσάρων εταιρειών επενδύσεων ακίνητης περιουσίας της 30/06/2014 παρουσίασε σημαντική αύξηση ύψους 25,14% από το προηγούμενο τρίμηνο και έφτασε τα 1,628 δισ. ευρώ. Τέλος, στον τομέα του Asset Management, το σύνολο των υπό διαχείριση κεφαλαίων των πέντε ΑΕΠΕΥ-μελών της Ενωσης Θεσμικών Επενδυτών και των 14 ΑΕΔΑΚ Διευρυμένου Σκοπού σημείωσε σημαντική αύξηση 19,93% από την αρχή του έτους και 3,47% από το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκε σε 4,529 δισ. ευρώ, έναντι 3,776 δισ. ευρώ της 31/12/2013 και 4,377 δισ. ευρώ της 31/03/2014.