ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιχειρηματική αριστεία στη ναυτιλία

Επιχειρηματική αριστεία στη ναυτιλία

Η Ελληνική Εταιρεία Διοικήσεως Επιχειρήσεων γίνεται ο «πλοηγός» της ναυτιλίας -όχι μόνο της ελληνικής αλλά και διεθνώς- στην πορεία της προς την επιχειρηματική αριστεία. Υστερα από εμπεριστατωμένη μελέτη που πραγματοποίησε επί τρία συνεχή έτη με ομάδα από ειδικούς συμβούλους και αξιολογητές, με αξιωματικούς της εμπορικής ναυτιλίας, με στελέχη ναυτιλιακών επιχειρήσεων και του Οργανισμού Lloyds, δημιούργησε το Μοντέλο Αριστεία EFQM προσαρμοσμένο με ναυτιλιακούς όρους. Μια πρωτοβουλία και ένα πιστοποιημένο επίτευγμα που χαρίζει στη χώρα μας παγκόσμιο προβάδισμα.

Κομβικό σημείο συνάντησης

Το European Foundation for Quality Management – EFQM είναι μη κερδοσκοπικός οργανισμός, ο δημιουργός του Μοντέλου Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM Excellence Model) και του Βραβείου Επιχειρηματικής Αριστείας (EFQM Excellence Award). Για περισσότερα από 20 χρόνια αποτελεί το κομβικό σημείο συνάντησης των άριστων επιχειρήσεων και οργανισμών με διεθνή προσανατολισμό, ανεξάρτητα από το μέγεθος και τον κλάδο τους. Με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών από ολόκληρο τον κόσμο, αντλεί και μοιράζεται με τα μέλη του τις Καλύτερες Επιχειρηματικές Πρακτικές, μέσα από τις πρωτοποριακές δραστηριότητές του (www.efqm.org) . Για την Ελλάδα και για την Κύπρο, τον επίσημο ρόλο του Εθνικού Εταίρου (National Partner Organization – NPO) κατέχει η ΕΕΔΕ. Πιστοποιεί για λογαριασμό του EFQM επιχειρήσεις στα δυο πρώτα επίπεδα Eπιχειρηματικής Αριστειας -Committed to Excellence & Recognized for Excellence- και αναλαμβάνει να προτείνει εταιρείες από την Ελλάδα και την Κύπρο που πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στον παγκόσμιο διαγωνισμό για το Βραβείο Επιχειρηματικής Αριστείας (www.eede.gr) .

Ο Οργανισμός EFQM, αφού πρώτα έδωσε έγκριση και αναγνώριση στη Ναυτική Εκδοση του Διεθνούς Μοντέλου Αριστεία, την προωθεί πλέον στο παγκόσμιο δίκτυο επιχειρήσεων που διαθέτει και αριθμεί περισσότερα από 700 μέλη – επιχειρήσεις και οργανισμούς ιδιωτικού και δημόσιου τομέα. Από την πλευρά της, η ΕΕΔΕ έχει κινητοποιήσει μηχανισμούς έγκρισης και αναγνώρισης από διεθνείς ναυτιλιακούς οργανισμούς, με σκοπό τη διάδοση της μοναδικής αυτής πρωτοβουλίας, τα οφέλη της οποίας καλύπτουν όχι μόνο ανάγκες ορθής επιχειρηματικής διαχείρισης, αλλά στηρίζουν και έναν από τους σημαντικότερους και ισχυρότερους κλάδους της ελληνικής και διεθνούς οικονομίας.

«Η ΕΕΔΕ έβαλε ρότα και πέτυχε τη δημιουργία του συγκεκριμένου προσαρμοσμένου Μοντέλου EFQM για πρώτη φορά στον κόσμο με παραδείγματα ναυτιλιακών όρων. Η προσαρμογή έχει ήδη ολοκληρωθεί και επικυρωθεί και η υιοθέτηση του Μοντέλου είναι πιστοποιήσιμη από το EFQM και παγκόσμια αναγνωρισμένη», δηλώνει εκπρόσωπος της ΕΕΔΕ στην «Κ». Η ανακοίνωση του Ναυτικού Μοντέλου έγινε από τον κ. Αντώνη Σπανό, επιστημονικό συνεργάτη της ΕΕΔΕ σε θέματα επιχειρηματικής αριστείας, κατά τη Διεθνή Εκθεση ΠΟΣΕΙΔΩΝΙΑ στο περίπτερο της Lloyds και έτυχε μεγάλης αποδοχής από τα στελέχη του κλάδου. Είναι προϊόν μιας μελέτης η οποία οδήγησε στο συμπέρασμα ότι τα πρότυπα που εφαρμόζει η ναυτιλία (ISO 9001 – Διαχείριση, ISO 14001 – Περιβάλλον, ILO – Εργασιακές Συνθήκες, κ.ά.), όπως και το Διεθνές Μοντέλο Αυτοαξιολόγησης της ναυτιλίας ΤΜSA του φορέα OCIMF, είναι όντως συμβατά και έχουν θετική αλληλεπίδραση με τα γνωστά Μοντέλα Αριστείας (το EFQM, το Μοντέλο Επιχειρηματικής Ηθικής SEE-G [Social Environmental and Ethical Governance] του EBEN). Η προσαρμογή λοιπόν του -παγκόσμιας αναγνώρισης και κύρους- Μοντέλου EFQM με ναυτιλιακούς όρους καλύπτει και διασφαλίζει το καλύτερο δυνατό επιχειρηματικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό προφίλ στη ναυτιλία.

Για την Ελλάδα

Για τη σημασία που έχει για την Ελλάδα, «χώρα στην οποία η ναυτιλία μαζί με τον τουρισμό αποτελούν ατμομηχανές της οικονομίας», ρωτήσαμε και μας ενημέρωσε εκτενώς η ΕΕΔΕ, υπογραμμίζοντας ιδιαιτέρως πώς η αριστεία στην εμπορική ναυτιλία συνδέεται με το περιβάλλον, με την κοινωνική ευθύνη και με την ορθή επιχειρηματική διαχείριση. «Μετά τη συνεχή εντατικοποίηση των διεθνών κανονισμών και απαιτήσεων για ασφάλεια εργαζομένων (των πληρωμάτων), για μηδενική ανοχή στη ρύπανση των θαλασσών και της ατμόσφαιρας, ακόμη και για στην εκπομπή ήχων που παρενοχλούν την υδρόβια ζωή», και παράλληλα και με την πίεση που ασκούν εξωτερικοί παράγοντες (κοινωνικές ομάδες, φτώχεια, πειρατεία, μείωση ζήτησης μεταφορών), «η ελληνική και η παγκόσμια ναυτιλία είναι η “βιομηχανία” με τη μεγάλη ανάγκη προτυποποίησης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται το καλύτερο δυνατό προφίλ της».

Τρία στοιχεία – συστατικά ΕΚΕ

Οι αρχές της κάθε χώρας στα νηολόγια των οποίων ανήκουν τα πλοία, οι κατά τόπους λιμενικές αρχές, όπως και οι εξειδικευμένοι οργανισμοί, όπως είναι ο OCIMF (Oil Companies International Marine Forum) και o IMO (International Maritime Organization), ασκούν αυστηρούς ελέγχους σε θέματα περιβάλλοντος, διαχείρισης εργαζομένων και ορθής επιχειρησιακής διαχείρισης. «Και τα τρία αυτά στοιχεία είναι συστατικά εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), επιπλέον της επιχειρηματικής βαρύτητάς τους». Και αυτό που πετυχαίνει το προσαρμοσμένο μοντέλο Αποτελεσματικής Διοίκησης του EFQM στη ναυτιλία είναι η παρουσίαση της ολοκληρωμένης «εικόνας-φωτογραφίας» για το συνολικό σύστημα διαχείρισης μιας ναυτιλιακής επιχείρησης, δίνοντας έμφαση σε όλους ανεξαιρέτως του τομείς λειτουργίας του, αλλά και με ιδιαίτερη ευαισθησία στην κοινωνική ευθύνη και στη διαχείριση του περιβάλλοντος.