ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους προτείνει η βιομηχανία

Μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους προτείνει η βιομηχανία

Δέσμη συγκεκριμένων μέτρων για τη μείωση του ενεργειακού κόστους στην ενεργοβόρο βιομηχανία αναμένεται να καταθέσει στην αυριανή συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής, υπό την προεδρία του υπουργού Ανάπτυξης Ν. Δένδια, ο ΣΕΒ. Η εικόνα που οι εκπρόσωποι του επιχειρείν μετέφεραν χθες στον πρωθυπουργό και αναμένεται να μεταφέρουν αύριο και στους συναρμόδιους υπουργούς είναι ότι η εγχώρια βαριά βιομηχανία αντιμετωπίζει μείζον θέμα επιβίωσης, με ορατό τον κίνδυνο οι δυσμενείς εξελίξεις στον τομέα της απασχόλησης να είναι, πολύ σύντομα, καταιγιστικές. Η βιομηχανία θα παρουσιάσει στη συνεδρίαση στοιχεία που δείχνουν ότι οι τιμές φυσικού αερίου, παρά την έκπτωση του 15% που έδωσε η Gazprom με την πρόσφατη αναθεώρηση της σύμβασης προμήθειας με τη ΔΕΠΑ, παραμένουν 30% υψηλότερες από τις τιμές που πληρώνουν οι ανταγωνιστές της στην Ε.Ε.

Τι προτείνει

Τα ελάχιστα μέτρα που, σύμφωνα με τη βιομηχανία, θα πρέπει άμεσα να λάβει η κυβέρνηση για να στηρίξει την προσπάθεια επιβίωσης του κλάδου είναι κατά σειρά προτεραιότητας:

1. Σύνδεση της τιμής προμήθειας του φυσικού αερίου με την τιμή των ευρωπαϊκών αγορών spot, αίτημα που για να ικανοποιηθεί, προϋποθέτει επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης Gazprom – ΔΕΠΑ. H βιομηχανία παρουσιάζει πρόσφατα στοιχεία (platts – European Gas Daily) που δείχνουν ότι οι τιμές spot των συμβολαίων κινούνται σήμερα στα επίπεδα των 6,5 δολαρίων/mega Btu, ενώ η τιμή που προμηθεύονται οι ελληνικές βιομηχανίες μετά τη μείωση του 15% (συμφωνία ΔΕΠΑ – Gazprom) ανέρχεται σε περίπου 14 δολάρια/mega Btu (συμπεριλαμβανομένων των φόρων) ή 12 δολάρια/mega Btu χωρίς τους φόρους. Η απόκλιση οφείλεται στο γεγονός ότι η Gazprom τιμολογεί τη ΔΕΠΑ με βάση τις τιμές του πετρελαίου. Η βιομηχανία προτείνει μάλιστα στην κυβέρνηση το παράδειγμα της Ιταλίας, όπου η αντίστοιχη Ρυθμιστική Αρχή υποχρέωσε την ΕΝΙ να συνδέσει τις τιμές προμήθειας των πελατών της με την τιμή των ευρωπαϊκών αγορών spot, επιβάλλοντας έτσι την επαναδιαπραγμάτευση της ΕΝΙ με την Gazprom.

Η βιομηχανία θέτει και θέμα υψηλών περιθωρίων κέρδους της ΔΕΠΑ.

2. Επιστροφή κερδών της ΔΕΠΑ στις βιομηχανίες βάσει σχετικής κυβερνητικής δέσμευσης πέρυσι τον Φεβρουάριο. Πρόκειται για τη διανομή συνολικά 50 εκατ. ευρώ από τα κέρδη χρήσης του 2013 που, σύμφωνα με τη βιομηχανία, θα πρέπει να δοθούν με τρόπο που να συνάδει με τους ευρωπαϊκούς κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων. Προτείνει μάλιστα διαμόρφωση της μεθοδολογίας από νομικό γραφείο εξειδικευμένο σε θέματα ενισχύσεων.

3. Μείωση του ΕΦΚ στο φυσικό αέριο για βιομηχανική χρήση και για ηλεκτροπαραγωγή στα κατώτατα επίπεδα της Ε.Ε. Ο ΕΦΚ που έχει επιβληθεί σήμερα είναι 10 φορές πάνω από τα ελάχιστα επιτρεπόμενα επίπεδα (5,4 ευρώ/μεγαβατώρα). Πέραν της άμεσης αυτής επιβάρυνσης του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας από τον ΕΦΚ στο φυσικό αέριο, υπάρχει και σημαντική επιβάρυνση από την επίσης υψηλή επιβάρυνση ΕΦΚ στο αέριο που χρησιμοποιείται για ηλεκτροπαραγωγή. Ενώ το κράτος εισπράττει από τον φόρο αυτό στην ηλεκτροπαραγωγή συνολικά 116 εκατ. ευρώ (στοιχεία 2009), το κόστος ηλεκτρισμού για τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά αυξάνεται κατά 653 εκατ. ευρώ.

4. Συμβάσεις παροχής διακοπτόμενου φορτίου (διακοψιμότητα). Προτείνεται στενή συνεργασία του ΥΠΕΚΑ με τη βιομηχανία ενόψει της απάντησης που προετοιμάζει προς την Ε.Ε., έτσι ώστε να αποφευχθεί η εκ νέου απόρριψη του μέτρου.

5. Αυτοπρομήθεια εισαγωγών ρεύματος. Προτείνεται η κατάργηση των πρόσθετων χρεώσεων στην τιμή εισαγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όταν αυτή προορίζεται για ιδιοκατανάλωση και διασφάλιση των βιομηχανικών καταναλωτών από αθέμιτες δράσεις παικτών με δεσπόζουσα θέση (ΔΕΗ).

6. Αντιστάθμιση κόστους έμμεσων εκπομπών CO2. Το μέτρο δίνει τη δυνατότητα επιστροφής στην ενεργοβόρο βιομηχανία ποσοστού μέχρι και 80% του κόστους που καταβάλλει για CO2 και θεσμοθετήθηκε μόλις την περασμένη Παρασκευή. Η βιομηχανία επισημαίνει την αβεβαιότητα ως προς τη δυνατότητα χορήγησης αναδρομικής αντιστάθμισης για το κόστος CO2 που αφορά το 2013.
Κρατικές ενισχύσεις

7. Η βιομηχανία προτείνει, τέλος, την αξιοποίηση από την κυβέρνηση των κατευθυντήριων γραμμών για κρατικές ενισχύσεις στους τομείς περιβάλλοντος και της ενέργειας την περίοδο 2014-2020 που εξέδωσε η Ε.Ε. τον Απρίλιο του 2014. Αυτές στοχεύουν κατά κύριο λόγο στην υιοθέτηση μέτρων για τη στήριξη της βιομηχανίας, παρέχοντας τη δυνατότητα ελάφρυνσης ή και απαλλαγής επιλεγμένων κλάδων της ενεργοβόρου βιομηχανίας από επιβαρύνσεις που συνδέονται με την προώθηση περιβαλλοντικών στόχων. Στο πλαίσιο αυτό, η βιομηχανία προτείνει αναπροσαρμογή των χρεώσεων ΑΠΕ, ΥΚΩ και τελών χρήσης του ηλεκτρικού συστήματος.