ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τεχνικές δυσκολίες εμφανίζει το σχέδιο δημόσιας πρότασης του ΤΧΣ για τα warrants

Τεχνικές δυσκολίες εμφανίζει το σχέδιο δημόσιας πρότασης του ΤΧΣ για τα warrants

Περιορίζονται οι προσδοκίες για την εναλλακτική αξιοποίηση των warrants των πιστωτικών ιδρυμάτων με στόχο την επιτάχυνση της ιδιωτικοποίησης των συστημικών τραπεζών. Πέραν της επιδείνωσης του γενικότερου κλίματος, που έχει οδηγήσει σε σημαντικές απώλειες τις τιμές μετοχών των τραπεζών, το ζήτημα των δημόσιων προτάσεων για την εξαγορά των τραπεζικών warrants από το ΤΧΣ εμφανίζει σημαντικές τεχνικές δυσκολίες.

Θεωρητικά κυβέρνηση, τράπεζες αλλά και το ΤΧΣ επιθυμούν, ο καθένας για διαφορετικούς λόγους, την εναλλακτική αξιοποίηση των warrants και την άμεση ιδιωτικοποίηση των τραπεζών: η κυβέρνηση για να ανακτήσει γρηγορότερα τους πόρους του ΤΧΣ, οι τράπεζες για να πετύχουν την πολυπόθητη επιστροφή τους σε καθαρά ιδιωτικά χέρια και η διοίκηση του ΤΧΣ για να ολοκληρώσει με επιτυχία το δύσκολο έργο της. Η βασική ιδέα είναι το ΤΧΣ να καταθέσει προαιρετικές δημόσιες προτάσεις στους κατόχους των warrants. Υπενθυμίζεται ότι οι κάτοχοι warrants μπορούν να αγοράσουν συγκεκριμένο αριθμό μετοχών π.χ. 7 μετοχές για κάθε 1 warrant, σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους και σε συγκεκριμένη τιμή. Το ΤΧΣ θα μπορούσε να προτείνει στους κατόχους των warrants να αποκτήσουν δωρεάν ορισμένες από τις μετοχές που έχουν δικαίωμα να αγοράσουν (π.χ. 2,5 μετοχές) και να παραχωρήσουν τις υπόλοιπες στο ΤΧΣ. Εν συνεχεία το ΤΧΣ θα μπορούσε να προχωρήσει στην πώληση των μετοχών των συστημικών τραπεζών σε θεσμικούς και ιδιώτες επενδυτές, ολοκληρώνοντας έτσι ταχύτερα την πλήρη ιδιωτικοποίησή τους. Με το ισχύον χρονοδιάγραμμα και τη σταδιακή άσκηση των warrants, τα warrants της Alpha Bank θα πρέπει να έχουν ασκηθεί το αργότερο μέχρι τον Δεκέμβριο του 2017, της Εθνικής Τράπεζας, επίσης, τον Δεκέμβριο του 2017 και της Τράπεζας Πειραιώς τον Ιανουάριο του 2018. Ωστόσο στην πράξη το παραπάνω σχέδιο αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα. Το σημαντικότερο όλων είναι το πώς θα διαμορφωθεί μια δημόσια πρόταση που θα είναι ελκυστική για τους κατόχους των warrants και ταυτόχρονα θα πετύχει τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης των χρημάτων που έχει τοποθετήσει το ΤΧΣ στις τράπεζες. Οπως αναγνωρίζουν στελέχη τραπεζών, το παραπάνω είναι ανέφικτο. Για να είναι ελκυστική για τους κατόχους των warrants μια δημόσια πρόταση, θα πρέπει το ΤΧΣ να προσφέρει κάτι παραπάνω, δηλαδή να θυσιάσει μέρος της δυνητικής του απόδοσης. Ωστόσο αυτό αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για τη διοίκηση του Ταμείου που έχει θέσει ως προϋπόθεση για να εγκρίνει κάτι τέτοιο τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης των χρημάτων που έχει τοποθετήσει στις τράπεζες. Αλλά ακόμα και στην περίπτωση που κυβέρνηση και Ταμείο προέκριναν μια δημόσια πρόταση η οποία θα οδηγούσε σε κάποια απώλεια των κεφαλαίων του ΤΧΣ, με όφελος όμως την άμεση ανάκτηση μέρους των 25 δισ. που τοποθετήθηκαν στις συστημικές τράπεζες, είναι εξαιρετικά αβέβαιο αν η σχετική πρόταση εγκριθεί από την Κομισιόν.

Οι κανόνες κρατικής βοήθειας της Ε.Ε., με βάση τους οποίους πραγματοποιήθηκε η πρώτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών, είναι πολύ συγκεκριμένοι και πολύ αυστηροί. Οπως αναφέρουν αναλυτές, είναι απίθανο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να δώσει το «πράσινο φως» σε μια συναλλαγή που θα οδηγεί σε απώλεια κεφαλαίων για το ΤΧΣ, δηλαδή σε ζημία για τους φορολογούμενους.
Στην πρόσφατη συνέντευξή της στην «Κ» η διευθύνουσα σύμβουλος του ΤΧΣ Αναστασία Σακελλαρίου υπογράμμισε ότι το ζήτημα των warrants εξετάζεται, ωστόσο οι όποιες αποφάσεις θα πρέπει να κινηθούν εντός τριών περιορισμών: τους κανόνες κρατικής βοήθειας της Ε.Ε., πως το Ταμείο θα πετύχει τη μεγιστοποίηση της ανάκτησης των χρημάτων που έχει τοποθετήσει στις τράπεζες και η όποια κίνηση πραγματοποιηθεί να μην εμπεριέχει πρόσθετους κινδύνους.