ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Εκδοση ομολογιακού δανείου 50 εκατ. από την Attica Συμμετοχών

Εκδοση ομολογιακού  δανείου 50 εκατ. από  την Attica Συμμετοχών

Ως μια πρώτη ένδειξη ότι το αρνητικό κλίμα του τελευταίου διαστήματος στον κλάδο της ακτοπλοΐας έχει αρχίσει να αντιστρέφεται θα πρέπει να εκληφθεί η δρομολογούμενη έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους έως 50 εκατ. ευρώ από την Attica A.E. Συμμετοχών (Blue Star Ferries και SuperFast Ferries), το οποίο αναμένεται να καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση και κατάργηση του δικαιώματος συμμετοχής των παλαιών μετόχων. Σύμφωνα με τη σχετική έγκριση των μετόχων της γενικής συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε για το ζήτημα, το εν λόγω ομολογιακό δάνειο θα είναι μετατρέψιμο σε νέες κοινές ονομαστικές μετοχές της εισηγμένης.

Είσοδος στρατηγικού επενδυτή

Με τον τρόπο αυτό θα επισημοποιηθεί η πρώτη είσοδος στρατηγικού επενδυτή σε εταιρεία του ακτοπλοϊκού κλάδου ύστερα από αρκετά χρόνια. Αναμφίβολα, η Attica Group, θυγατρική του ομίλου MIG, θα ισχυροποιήσει τη θέση της μεταξύ των ανταγωνιστριών της και θα έχει σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει στην αναπόφευκτη διαδικασία συγκέντρωσης που αναμένεται να καταγραφεί στην ακτοπλοΐα τα επόμενα χρόνια.

Προς το παρόν δεν έχει διαρρεύσει ποιος επενδυτής θα καλύψει το συγκεκριμένο ομολογιακό δάνειο ή αν πρόκειται να είναι περισσότεροι του ενός οι ενδιαφερόμενοι. Σε κάθε περίπτωση, όπως έχει τονίσει σε σχετική της ανακοίνωση η διοίκηση της Attica Group, γίνονται συζητήσεις με αρκετά πιστωτικά ιδρύματα και επενδυτές, μεταξύ των οποίων και η Fortress Credit Corp. Μετά και την έγκριση από τους μετόχους της γενικής συνέλευσης, η διοίκηση της εταιρείας θα οριστικοποιήσει τη συμφωνία για το ομολογιακό δάνειο, ρυθμίζοντας επιμέρους λεπτομέρειες, όπως ο χρόνος και η διάρκειά του, το εύρος του λόγου μετατροπής των ομολογιών σε μετοχές και τον χρόνο και τη μέθοδο άσκησης του δικαιώματος μετατροπής.

Στα 290 εκατ. το ύψος των υποχρεώσεων

Σε κάθε περίπτωση, τυχόν συμφωνία τελεί και υπό τη σύμφωνη γνώμη των πιστωτριών τραπεζών της εταιρείας. Υπενθυμίζεται ότι το ύψος των υποχρεώσεων, σε επίπεδο ομίλου, υπολογίζεται ότι προσεγγίζει τα 290 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, το θετικό για την Attica Group είναι ότι η αξία των πλοίων της διαμορφώνεται σε 628 εκατ. ευρώ, γεγονός που την καθιστά σαφώς πιο «ασφαλή» προορισμό για ενδιαφερόμενους επενδυτές, συγκριτικά με άλλες εταιρείες του κλάδου.