ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο Πολυμελές Πρωτοδικείο η συμφωνία εξυγίανσης της «Μπάμπης Βωβός»

Στο Πολυμελές Πρωτοδικείο η συμφωνία εξυγίανσης της «Μπάμπης Βωβός»

Τις αιτήσεις επικύρωσης των συμφωνιών εξυγίανσης κατέθεσε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η διοίκηση της «Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική ΑΕ».

Ειδικότερα, η διοίκηση της εταιρείας «Μπάμπης Βωβός- Διεθνής Τεχνική ΑΕ» γνωστοποίησε στο επενδυτικό κοινό ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας υπαγωγής στο Άρθρο 99, κατατέθηκαν σήμερα στο αρμόδιο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών οι αιτήσεις επικύρωσης των συμφωνιών εξυγίανσης που υπέγραψε η εταιρεία, καθώς και η θυγατρική της, με την επωνυμία «Μπάμπης Βωβός- Διεθνής Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία και ΣΙΑ ΟΕ» με τους πιστωτές τους, οι οποίοι εκπροσωπούν: α) για την ανώνυμη εταιρεία ποσοστό 64,15876% του συνόλου των απαιτήσεων και 87,4470% των ενέγγυων απαιτήσεων και β) για τη θυγατρική της ποσοστό 78,73856% των συνολικών απαιτήσεων και 84,31315% των ενέγγυων.

Σημειώνεται ότι με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, η συμφωνία εξυγίανσης θα πρέπει να υπογράφεται από πιστωτές που εκπροσωπούν ποσοστό 60% των συνολικών απαιτήσεων, στο οποίο περιλαμβάνεται ποσοστό 40% των τυχόν ενέγγυων απαιτήσεων κατά της εταιρείας.

Δικάσιμος και για τις δύο αιτήσεις ορίσθηκε η 17/09/2014.