ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προκήρυξη για πρόσληψη συμβούλου στη Μικρή ΔΕΗ

prokiryxi-gia-proslipsi-symvoyloy-sti-mikri-dei-2038054

Την υλοποίηση του σχεδίου για τη σύσταση της Μικρής ΔΕΗ ξεκινά η διοίκηση της ΔΕΗ στο πλαίσιο του σχετικού νόμου που ψηφίστηκε προσφάτως. Η εταιρεία έχει αναρτήσει στην ιστοσελίδα της προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την πρόσληψη συμβούλου, ο οποίος θα βοηθήσει στη διαδικασία δημιουργίας της νέας εταιρείας. Στην προκήρυξη γίνεται αναφορά στα πάγια που θα εισφερθούν στη νέα εταιρεία (λιγνιτικές, υδροηλεκτρικά, Κομοτηνή, ορυχεία και πελατολόγιο), όπως έχουν προσδιοριστεί με τον νόμο για τη Μικρή ΔΕΗ. Το έργο του συμβούλου όπως αυτό περιγράφεται στην προκήρυξη είναι:

• Θα πρέπει να προχωρήσει στον καθορισμό των περιουσιακών στοιχείων αλλά και της λειτουργίας και του επιχειρηματικού μοντέλου της νέας εταιρείας.

• Θα αναλύσει λεπτομερώς τις δραστηριότητες, λειτουργίες, οργανωτικά και άλλα θέματα και θα δώσει συμβουλές για τη διασφάλιση της λειτουργικότητας κατά τη μετάβαση στο νέο περιβάλλον.

• Θα καταρτίσει λεπτομερές business plan και θα δημιουργήσει το γραφείο project management.

• Θα παραδώσει την απαραίτητη μελέτη επιπτώσεων για το νέο επιχειρησιακό μοντέλο και τις λειτουργίες.

• Θα προετοιμάσει, παρακολουθήσει και διασφαλίσει ό,τι είναι απαραίτητο για τη δημιουργία της Μικρής ΔΕΗ, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη λειτουργική ετοιμότητα της εταιρείας. Μπορεί επίσης να ζητηθούν συμπληρωματικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της απόσχισης της Μικρής ΔΕΗ.

Οπως αναλύονται οι υπηρεσίες αυτές στην προκήρυξη, είναι σαφές ότι ο σύμβουλος καλείται, μεταξύ άλλων, να προσδιορίσει το 30% των πελατών της ΔΕΗ που θα φύγουν από την εταιρεία και θα ακολουθήσουν τη Μικρή ΔΕΗ, ενώ επίσης θα μελετήσει και αποτιμήσει τις επιπτώσεις που θα έχει στη μητρική η δημιουργία και πώληση της νέας θυγατρικής. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προσφορές τους μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου το αργότερο ώς τις 2 το μεσημέρι. Η διάρκεια του έργου θα είναι οκτάμηνη, ενώ για την επιλογή του συμβούλου θα βαρύνει σε ποσοστό 60% η τεχνική προσφορά και 40% η οικονομική.

Χρ. Λ.