ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανάπτυξη και θέσεις εργασίας μέσω ενεργειακής πολιτικής

anaptyxi-kai-theseis-ergasias-meso-energeiakis-politikis-2038357

Η έρευνα και η αξιοποίηση των εγχώριων κοιτασμάτων πετρελαίου, τα έργα επέκτασης του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, τα έργα ενεργειακής ασφάλειας και διασύνδεσης με την υπόλοιπη Ευρώπη, η ηλεκτρική διασύνδεση των νησιών και η εγκατάσταση «έξυπνων» δικτύων και μετρητών αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες που έχει θέσει το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) στον τομέα της ενεργειακής πολιτικής, όπως αυτές περιγράφονται στην ειδική έκδοση για την ενέργεια που εξέδωσε για πρώτη φορά το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ).

Η υλοποίηση αυτών των πολιτικών θα προσφέρει μεγάλες δυνατότητες για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και σημαντικές ευκαιρίες για ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης και την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, σημειώνει στο προλογικό σημείωμα της έκδοσης ο υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, Γιάννης Μανιάτης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ευκαιρίες που «δεν πρέπει να χαθούν».

Στην έκδοση συμμετέχουν με άρθρα τους οι κ. Αθανάσιος Δαγούμας (ΥΠΕΚΑ), Μίλτος Ασλάνογλου (ΡΑΕ), Γιώργος Στάμτσης (ΕΣΑΗ), Σάββας Σεϊμανίδης (ΕΣΗΑΠΕ), Σωτήρης Καπέλλος (ΣΕΦ), Τάκης Γρηγορίου (Greenpeace) και Βασίλης Λυχναράς (ΚΕΠΕ). Στον πρόλογο της έκδοσης που υπογράφει ο ερευνητής και υπεύθυνος της έκδοσης, Βασίλης Λυχναράς, σημειώνεται ότι «ο τομέας της ενέργειας μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας και να συμβάλει στην προσέλκυση νέων επενδύσεων και κεφαλαίων από το εξωτερικό, καθώς και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ταυτόχρονα, αποτελεί βασικό παράγοντα καθορισμού της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας παραγωγικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας».

Οι κύριοι άξονες στους οποίους μπορεί να βασιστεί η αναπτυξιακή πορεία του τομέα είναι:

• Η αύξηση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας.
• Ο εκσυγχρονισμός, η ανάπτυξη και η επέκταση υποδομών και δικτύων.
• Η αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας.
• Η ορθολογική και ανταγωνιστική λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
• Η εξασφάλιση ανταγωνιστικού κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.
• Η ενεργειακή πολιτική χαμηλών εκπομπών αερίων ρύπων.
• Η ενδυνάμωση ανταγωνιστικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας.
• Η μεγιστοποίηση της συνολικής προστιθέμενης αξίας για τη χώρα.