ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αισιοδοξία συστημικών τραπεζών ότι δεν θα απαιτηθούν πρόσθετα κεφάλαια

aisiodoxia-systimikon-trapezon-oti-den-tha-apaitithoyn-prostheta-kefalaia-2038366

Η επιτυχής ανακεφαλαιοποίηση «θωράκισε» τον τραπεζικό κλάδο από την ύφεση και επετεύχθη ο πρώτος μεγάλος στόχος, αναφέρει σε ειδική μελέτη για τις ελληνικές τράπεζες η Infobank Hellastat, σημειώνοντας ωστόσο ότι «αγκάθι» αποτελούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια που είναι ο επόμενος μεγάλος στόχος. Σύμφωνα με τον Αλέξη Νικολαΐδη, Economic Research & Sectoral Studies Analyst, οι μακροοικονομικές παραδοχές που έχει υιοθετήσει η ΕΒΑ είναι πιο ήπιες σε σχέση με την αντίστοιχη προσομοίωση της ΤτΕ, γεγονός που δημιουργεί συγκρατημένη αισιοδοξία στους εκπροσώπους των συστημικών τραπεζών ότι δεν θα απαιτηθούν πρόσθετες κεφαλαιακές ενισχύσεις. Η τελική έκβαση των ελέγχων θα καθορίσει και τον τρόπο αξιοποίησης του αποθέματος διαθεσίμων που έχει σήμερα το ΤΧΣ (ανέρχεται στα 11 δισ).

Ο κλάδος την τελευταία διετία βρίσκεται σε διαδικασία συγκέντρωσης δυνάμεων, κάτι που υπαγορεύεται τόσο από την ύφεση, όσο και από την ανάγκη για ανακεφαλαιοποίηση και υψηλότερη ρευστότητα. Το 2013 η τάση αυτή εντάθηκε, γεγονός που ενίσχυσε σημαντικά τον βαθμό συγκέντρωσης της αγοράς σε λιγότερες και μεγαλύτερου μεγέθους τράπεζες. Ετσι, στα τέλη του 2013 το ενεργητικό των 5 μεγαλύτερων τραπεζικών ομίλων αποτελούσε το 94% του συνολικού ενεργητικού του ελληνικού τραπεζικού συστήματος, από 69,2% το 2009. Το ποσοστό των δανείων σε καθυστέρηση εμφάνισε σημαντική άνοδο σε 31,6% στο τέλος του 2013, από 21,4% το 2012 και 14,7% το 2011, με το υπόλοιπο να διαμορφώνεται σε περίπου 69 δισ.

Την 31η Μαρτίου 2013 τέθηκαν σε ισχύ από την ΤτΕ τα ελάχιστα όρια για τον δείκτη κύριων βασικών ιδίων κεφαλαίων (Core Tier I) στο 9% των σταθμισμένων στοιχείων του ενεργητικού και για τον δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων (Tier I) στο 6%. Προκειμένου να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις αυτές, πραγματοποιήθηκαν αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου που ολοκληρώθηκαν επιτυχώς στα μέσα του 2013, με τις 4 συστημικές τράπεζες να αντλούν συνολικά 28,6 δισ., αποκαθιστώντας τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας σε επίπεδα υψηλότερα από τα ελάχιστα όρια. Το ΤΧΣ κατέστη ο κύριος μέτοχος, καταβάλλοντας το μεγαλύτερο μέρος των κεφαλαίων μέσω ομολόγων ονομαστικής αξίας περίπου 25 δισ. και εύλογης αξίας 25,5 δισ. Στα μέσα του 2014 οι ιδιώτες κατείχαν το 43% του ομίλου της Εθνικής Τράπεζας, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στη Eurobank διαμορφώθηκε σε 65%. Η συμμετοχή των ιδιωτών στην Τράπεζα Πειραιώς και στην Alpha Bank ήταν χαμηλότερη, στο 33% και 30% αντίστοιχα.