ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Συρρικνώθηκε 4% η αγορά απορρυπαντικών – σαπουνιών την τελευταία 5ετία

syrriknothike-4-i-agora-aporrypantikon-amp-8211-sapoynion-tin-teleytaia-5etia-2038360

Η μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών έπληξε και τη συνολική κατανάλωση απορρυπαντικών – σαπουνιών. Το συνολικό μέγεθος της αγοράς μειώθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό περίπου 4% την τελευταία πενταετία, σύμφωνα με κλαδική μελέτη της ICAP. Θετικό στοιχείο θεωρείται η «επιστροφή» μέρους της παραγωγής απορρυπαντικών στην Ελλάδα και η μικρή ανάκαμψη (2,8%) της εγχώριας παραγωγής, επισημαίνεται στη μελέτη.

Ο κλάδος των απορρυπαντικών – σαπουνιών αποτελείται αφενός από ορισμένες μεγάλου μεγέθους εταιρείες που διαθέτουν ποικιλία προϊόντων και, αφετέρου, από αρκετές μικρότερες επιχειρήσεις που ασχολούνται συνήθως με συγκεκριμένη κατηγορία (κυρίως σαπούνια).

Κυρίαρχη θέση μεταξύ των μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου καταλαμβάνουν οι θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών, οι οποίες λειτουργούν βάσει των προτύπων που θέτουν οι μητρικές τους και προμηθεύονται από αυτές μέρος ή το σύνολο των προϊόντων τους.

Η υπεύθυνη σύνταξης της εν λόγω μελέτης, Ελένη Βλάχου, consultant στη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group, σημειώνει σχετικά με τις εξελίξεις της συγκεκριμένης αγοράς: «Η συνολική εγχώρια παραγωγή απορρυπαντικών – σαπουνιών παρουσίασε σε γενικές γραμμές ανοδική τάση κατά τη διάρκεια των ετών 1990-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 2,4%. Το 2009 η συνολική εγχώρια παραγωγή κατέγραψε πτώση (-8,8%), γεγονός που οφείλεται εν μέρει και στην αντικατάσταση μέρους των παραγόμενων από εισαγόμενα προϊόντα. Το 2013, η συνολική παραγωγή σημείωσε αύξηση 2,8% σε σύγκριση με το 2012. Σημειώνεται ότι το διάστημα 2012-2013 ο τομέας της εγχώριας παραγωγής ενισχύθηκε έως ένα βαθμό από την επαναφορά μέρους της παραγωγής απορρυπαντικών και αντικατάσταση αντίστοιχου όγκου εισαγόμενων.

Η εγχώρια αγορά απορρυπαντικών και σαπουνιών παρουσίασε ανοδική τάση το χρονικό διάστημα 1990-2008, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 2,5%. Την τελευταία πενταετία ωστόσο το συνολικό μέγεθος αγοράς μειώθηκε, με μέσο ετήσιο ρυθμό 4% περίπου. Η εισαγωγική διείσδυση ανήλθε σε 36,4% το 2013, ενώ οι εξαγωγές κάλυψαν το 36% της εγχώριας παραγωγής».

Το μεγαλύτερο μέρος της συνολικής αγοράς καλύπτεται από τα απορρυπαντικά ρούχων και τα απορρυπαντικά οικιακού καθαρισμού, με μερίδιο 37,3% και 36,5% αντίστοιχα το 2013. Η συμμετοχή των μαλακτικών και των απορρυπαντικών πιάτων διαμορφώθηκε σχεδόν σε 11% για την κάθε κατηγορία.

Με βάση τον ομαδοποιημένο ισολογισμό από δείγμα 14 αντιπροσωπευτικών επιχειρήσεων του κλάδου, το σύνολο του ενεργητικού το 2012 παρουσίασε μείωση 7,2% σε σχέση με το 2011. Τα ίδια κεφάλαια των επιχειρήσεων του δείγματος αυξήθηκαν κατά 8,6% το ίδιο έτος. Οι συνολικές πωλήσεις των επιχειρήσεων του δείγματος υποχώρησαν κατά 12,8% το 2011/12, ενώ το μεικτό κέρδος μειώθηκε κατά 14,4%. Εξαιτίας των μειωμένων λοιπών λειτουργικών εξόδων, το λειτουργικό αποτέλεσμα βελτιώθηκε (κατά 18,7%) το 2011/12. Ωστόσο, τα κέρδη (προ φόρων) περιορίστηκαν κατά 14,1%, ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν 10,8% το ίδιο έτος.

Οσον αφορά την εξέλιξη της εγχώριας αγοράς, παράγοντες του κλάδου εκτιμούν ότι, σύμφωνα με τις ισχύουσες συνθήκες και τάσεις, η συνολική κατανάλωση των απορρυπαντικών – σαπουνιών (σε ποσότητα) θα παρουσιάσει μικρή μείωση το 2014, ενώ για το 2015 προβλέπεται να κινηθεί μεταξύ στασιμότητας και μικρής αύξησης. Διαφοροποιήσεις αναμένονται μεταξύ των διαφόρων κατηγοριών.