ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση κερδών 71% για τον όμιλο Μυτιληναίου

ayxisi-kerdon-71-gia-ton-omilo-mytilinaioy-2038544

Ο όμιλος Μυτιληναίου, στο α΄ εξάμηνο του 2014 παρουσιάζει αυξημένη κερδοφορία, ισχυρές ταμειακές ροές και ραγδαία αποκλιμάκωση του καθαρού δανεισμού που διαμορφώθηκε στα 345,9 εκατ. ευρώ από 509,7 εκατ. στο τέλος του 2013. Στο α΄ εξάμηνο ο κύκλος εργασιών του ομίλου διαμορφώθηκε στα 653 εκατ. έναντι 730,8 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2013. Η βελτιωμένη επίδοση στους τομείς μεταλλουργίας και EPC οδήγησαν σε αύξηση της τάξης του 12% των λειτουργικών κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε 120,3 εκατ. από 107,7 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2013. Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη, μετά φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 24,1 εκατ., έναντι 14,1 εκατ. το προηγούμενο έτος παρουσιάζοντας αύξηση 71%.

Η ΜΕΤΚΑ, στο α΄ εξάμηνο συνέχισε με επιτυχία την υλοποίηση των συμβάσεων στο εξωτερικό, που είχε αναλάβει το προηγούμενο διάστημα, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά το ασταθές περιβάλλον που διαμορφώθηκε στις αγορές της Μ. Ανατολής. Ο τομέας Μεταλλουργίας & Μεταλλείων του ομίλου κατέγραψε κύκλο εργασιών 204,8 εκατ., έναντι 224,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013, μείωση που προκλήθηκε από τις αδύναμες τιμές του Αλουμινίου στο LME κυρίως κατά το α΄ τρίμηνο. Αντίθετα τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν αύξηση στα 23,7 εκατ., έναντι 15,3 εκατ. στο α΄ εξάμηνο του 2013, επίδοση που αποτυπώνει την επιτυχημένη ολοκλήρωση του προγράμματος «ΜΕΛΛΟΝ» και τη δραστική μείωση κόστους που επέφερε διασφαλίζοντας τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της εταιρείας «Αλουμίνιον». Ο τομέας ενέργειας κατέγραψε κύκλο εργασιών 90 εκατ. στο α΄ εξάμηνο, έναντι 219,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του 2013, ως συνέπεια της μειωμένης ζήτησης και των ρυθμιστικών αλλαγών στη λειτουργία της αγοράς. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 42,4 εκατ. έναντι 48,6 εκατ., σε σύγκριση με το α΄ εξάμηνο του 2013.