ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

3,7% ενισχύθηκε η ελληνική βιομηχανία πλαστικών το α΄ 5μηνο

3-7-enischythike-i-elliniki-viomichania-plastikon-to-a-5mino-2038546

Ανάκαμψη παρουσιάζει εφέτος η ελληνική βιομηχανία πλαστικών, η οποία το 2013 σημείωσε βελτίωση των οικονομικών της επιδόσεων και ήταν κερδοφόρος.

Ο κλάδος κατέγραψε αυξημένη παραγωγική δραστηριότητα το πρώτο πεντάμηνο του τρέχοντος έτους. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η ποσοστιαία μεταβολή του όγκου της παραγωγής του κατά το τρέχον έτος, ανά μήνα και συνολικά κατά το πεντάμηνο, έχει ως εξής: +4,3% τον Ιανουάριο (-10,2% τον ίδιο μήνα του 2013), +6,1% τον Φεβρουάριο (+4,0%), -2,1% τον Μάρτιο (-4,0%), -7,5% τον Απρίλιο (+3,3%), +3,6% τον Μάιο (-6,4%) και συνολικά +3,7% το πεντάμηνο (-2,7%).

Θετικά εξελίσσονται, επίσης, τα έσοδά του. Η εξέλιξη του κύκλου εργασιών του κλάδου κατά τους πέντε πρώτους μήνες του 2014, αλλά και κατά το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2013 – Μαΐου 2014, έχει ως εξής: -2,1% τον Ιανουάριο (+9,3% τον ίδιο μήνα του 2013), +5,6% τον Φεβρουάριο (+7,6%), +2,3% τον Μάρτιο (-15,4%), -3,4% τον Απρίλιο (+11,5%), +4,0% τον Μάιο (-7,5%) και συνολικά +1,5% το δωδεκάμηνο Ιουνίου 2013 – Μαΐου 2014 (-2,0%), σε επίπεδα που είναι κατά 4,1% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

Ο κλάδος της παραγωγής προϊόντων από πλαστικές και ελαστικές ύλες, σύμφωνα με τα αποτελέσματα 202 εταιρειών του όπως αυτά παρουσιάζονται από το www.inr.gr, εμφάνισε το 2013, σε σύγκριση με το 2012, βελτιωμένα κατά 7% κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) της τάξεως των 141 εκατ. ευρώ, ίσα προς το 9,7% των συνολικών εσόδων του (9,2% το 2012), σε συνθήκες αύξησης των εσόδων του κατά 1% και βελτίωσης του μεικτού περιθωρίου κέρδους του σχεδόν κατά μία εκατοστιαία μονάδα (18% το 2013, από 17,1% το 2012).

Παρουσιάζει βελτιωμένα κατά 142% (+28,3 εκατ. ευρώ) κέρδη προ φόρων ύψους 48,1 εκατ. ευρώ και μετά την πρόβλεψη για φόρους καθαρά κέρδη ύψους 19,8 εκατ. ευρώ (-1 εκατ. ευρώ το 2012).

Τα συνολικά έσοδα των 202 βιομηχανικών και βιοτεχνικών Α.Ε. και ΕΠΕ του κλάδου, μεγάλου, μεσαίου και μικρού μεγέθους, τα οικονομικά στοιχεία των οποίων έχουν γίνει γνωστά, ανήλθαν το 2013 σε 1,45 δισ. ευρώ.

Οι 202 αυτές εταιρείες παραγωγής προϊόντων από πλαστικές και ελαστικές ύλες στις 31.12.2013 διέθεταν πάγια και κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία της τάξεως των 2,1 δισ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, από το σύνολο των 202 επιχειρήσεων:

• 92 επιχειρήσεις (45,5% του συνόλου) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 κερδοφόρες, πραγματοποιώντας καθαρά κέρδη ύψους 46,6 εκατ. ευρώ έναντι 48 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένα κατά 1,4 εκατ. ευρώ.

• 17 επιχειρήσεις (8,4%) οι οποίες ήταν κερδοφόρες το 2012 με κέρδη 17,9 εκατ. ευρώ εμφάνισαν κατά το 2013 ζημιές 4,2 εκατ. ευρώ, έχοντας απώλειες ύψους 22,1 εκατ. ευρώ.

• 67 επιχειρήσεις (33,2%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012, παρέμειναν και κατά το 2013 ζημιογόνες, πραγματοποιώντας ζημιές 23,9 εκατ. ευρώ έναντι 57,1 εκατ. ευρώ το 2012, μειωμένες έτσι κατά 33,2 εκατ. ευρώ.

• 26 επιχειρήσεις (12,9%) οι οποίες ήταν ζημιογόνες το 2012 με ζημιές 9,9 εκατ. ευρώ, εμφάνισαν κατά το 2013 κέρδη της τάξεως του 1,2 εκατ. ευρώ, έχοντας ωφέλεια 11,1 εκατ. ευρώ.
Η αποδοτικότητα του μέσου ενεργητικού των 202 επιχειρήσεων στη διάρκεια της χρήσης σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε 6,8%, από 6,4% το 2012.