ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μετοχές που ξεχώρισαν

metoches-poy-xechorisan-2038907

ΟΤΕ
Αύξηση κερδών 21%

Kάμψη εσόδων και αύξηση καθαρών κερδών κατέγραψε ο ΟΤΕ στο β΄ τρίμηνο. Τα έσοδα υποχώρησαν 5,2% φτάνοντας τα 950,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 21% στα 69,3 εκατ. Τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) παρουσίασαν οριακή υποχώρηση 1,2% φτάνοντας τα 342,5 εκατ. Πρόκειται για αποτελέσματα που αφορούν τις συνεχιζόμενες δραστηριότητες του ομίλου. Αν συμπεριληφθούν τα μεγέθη από τις διακοπείσες δραστηριότητες (HellasSat), τότε εμφανίζει κάμψη εσόδων και καθαρών κερδών 12%.

Coca-Cola Hellenic
Ανάκαμψη

Αντιστροφή της κατάστασης σε σύγκριση με τα πρώτα χρόνια της ύφεσης στις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται, είναι το στοιχείο που χαρακτηρίζει τα οικονομικά αποτελέσματα της Coca-Cola Hellenic για το α΄ εξάμηνο του 2014. Οι ανεπτυγμένες αγορές της Ευρώπης, μεταξύ αυτών και η Ελλάδα, οι οποίες μέχρι και πρόσφατα κατέγραφαν απώλειες, αρχίζουν να ανακάμπτουν, ενώ από την άλλη, οι αναδυόμενες αγορές υπό τη σκιά οικονομικών και πολιτικών εξελίξεων βρίσκονται σε πτωτική τροχιά.

Frigoglass
Διεύρυνση ζημιών

Ζημίες 39,4 εκατ. ευρώ παρουσίασε ο όμιλος Frigoglass κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, ενώ οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά 13,7%. Οπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, οι ζημίες διευρύνθηκαν στα 39,4 εκατ. ευρώ από κέρδη 9,8 εκατ. ευρώ το πρώτο εξάμηνο του 2013, ενώ οι πωλήσεις ανήλθαν στα 270,1 εκατ. ευρώ από τα 312,9 εκατ. ευρώ, την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Τα λειτουργικά κέρδη (κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων) EBITDA συρρικνώθηκαν κατά 23,2%, στα 36,568 εκατ. ευρώ από τα 47,618 εκατ. ευρώ.

Ομιλος Μυτιληναίου
Ενίσχυση κερδοφορίας

Στο α΄ εξάμηνο του 2014 ο κύκλος εργασιών του ομίλου Μυτιληναίος διαμορφώθηκε στα 653 εκατ., έναντι 730,8 εκατ. στο α΄ εξάμηνο του 2013. Η βελτιωμένη επίδοση στους τομείς μεταλλουργίας και EPC οδήγησαν σε αύξηση της τάξης του 12% των λειτουργικών κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) που ανήλθαν σε 120,3 εκατ. από 107,7 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2013. Τα καθαρά κέρδη, μετά φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας, διαμορφώθηκαν σε 24,1 εκατ., έναντι 14,1 εκατ. το προηγούμενο έτος (αύξηση 71%).