ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

12 ευρωπαϊκές τράπεζες ενδιαφέρονται για παροχή υπηρεσιών εξ αποστάσεως

12-eyropaikes-trapezes-endiaferontai-gia-parochi-ypiresion-ex-apostaseos-2039177

Διευρύνεται ο αριθμός των ξένων τραπεζών που ενδιαφέρονται να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών και χρηματοδότησης, στη χώρα μας εξ αποστάσεως. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα πλέον πρόσφατα στοιχεία του Αυγούστου 2014 που δημοσιοποιεί η Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ), δώδεκα ευρωπαϊκές τράπεζες γνωστοποίησαν από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΤτΕ το ενδιαφέρον τους να παρέχουν υπηρεσίες πληρωμών και χρηματοδότησης στη χώρα μας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των τραπεζών που επιθυμούν να παρέχουν υπηρεσίες χωρίς φυσική παρουσία σε 382.

Οι συγκεκριμένες τράπεζες προέρχονται από έξι χώρες και συγκεκριμένα μία τράπεζα από την Αυστρία, μία από τη Γαλλία, τρεις από τη Λεττονία, πέντε από το Λουξεμβούργο, και μία από τη Μάλτα και την Ολλανδία.

Οσες τράπεζες περιέχονται στο συγκεκριμένο κατάλογο που δημοσιοποιεί η ΤτΕ μπορούν να παρέχουν στη χώρα μας, σε ιδιώτες και επιχειρήσεις, μια σειρά προϊόντων και υπηρεσιών, όπως μεταξύ άλλων χορήγηση πιστώσεων στην οποία περιλαμβάνονται η καταναλωτική και ενυπόθηκη πίστη, καταθετικά προϊόντα χρηματοδοτική μίσθωση, πράξεις διενέργειας πληρωμών (πιστωτικών καρτών, ταξιδιωτικών και τραπεζικών επιταγών), εγγυήσεις και αναλήψεις υποχρεώσεων, συμμετοχή σε εκδόσεις τίτλων και παροχή συναφών υπηρεσιών, διαχείριση χαρτοφυλακίου, παροχή συμβουλών σε επιχειρήσεις, εκμίσθωση θυρίδων, φύλαξη και διαχείριση κινητών αξιών.

Από τη στιγμή που δεν διαθέτουν δίκτυο καταστημάτων στην Ελλάδα, οι περισσότερες από τις τραπεζικές εργασίες παρέχονται από την έδρα των τραπεζών, χωρίς όμως να αποκλείεται η περίπτωση να έρχονται στην Ελλάδα εκπρόσωποί τους, ενώ μπορεί να συνεργάζονται και με Γραφεία αντιπροσωπειών τραπεζών στην Ελλάδα.

Στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας της κρίσης στη χώρα μας, τη στιγμή που ο αριθμός των ελληνικών και ξένων τραπεζών με φυσικό δίκτυο καταστημάτων συρρικνώθηκε σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα, ο αριθμός των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που εκδηλώνουν ενδιαφέρον να δραστηριοποιηθούν στη χώρα μας από απόσταση αυξάνεται με ετήσιο ρυθμό 15% περίπου, με τις περισσότερες τράπεζες να προέρχονται από τη Μεγάλη Βρετανία, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία την Αυστρία, την Ολλανδία και τράπεζες που προέρχονται από χώρες του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), που αποτελείται από τις 28 χώρες της Ε.Ε. και τη Νορβηγία, την Ισλανδία και το Λιχτενστάιν.

Καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη των τραπεζών χωρίς φυσική παρουσία διαδραματίζει και η ταχύτατη διείσδυση των σύγχρονων τεχνολογιών και του Διαδικτύου και των εφαρμογών τους στη σύγχρονη τραπεζική, όπως το internet και το mobile banking.

Η γνωστοποίηση του ενδιαφέροντος μιας ευρωπαϊκής τράπεζας για δραστηριοποίηση στη χώρα μας εξ αποστάσεως, χωρίς φυσική παρουσία με δίκτυο καταστημάτων γίνεται στην Τράπεζα της Ελλάδος, όχι όμως απευθείας από την ίδια την ενδιαφερόμενη, αλλά μέσω της αρμόδιας εποπτικής αρχής της χώρας που εδρεύει. Οι συγκεκριμένες τράπεζες δεν υπάγονται στην εποπτεία της ΤτΕ, αλλά στο εποπτικό πλαίσιο της χώρας όπου έχουν την έδρα τους και επιτρέπεται να ασκούν τις δραστηριότητές τους στην Ελλάδα, βάσει του νόμου «Περί Δραστηριοτήτων Πιστωτικών Ιδρυμάτων», με τον ίδιο τρόπο που τις ασκούν στη χώρα καταγωγής τους. Σημειώνεται ότι η ΤτΕ δεν διαθέτει στοιχεία αναφορικά με τον ενδιαφέρον συναλλασσομένων για χρήση υπηρεσιών που προσφέρονται από τα εν λόγω πιστωτικά ιδρύματα.