ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιδείνωση οικονομικών μεγεθών παρουσίασε η ΔΕΗ

2908s21grafin
2908s21grafbox

Μείωση εσόδων και καθαρών κερδών παρουσίασε η ΔΕΗ στο α΄ εξάμηνο του 2014. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών υποχώρησε κατά 4% στα 2,83 δισ. ευρώ, ενώ τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 24% φτάνοντας τα 96 εκατ. ευρώ από 127 εκατ. ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περίοδο του 2013. Τα λειτουργικά κέρδη της επιχείρησης σημείωσαν επίσης υποχώρηση 6,6% φτάνοντας τα 547 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση της επιχείρησης απέδωσε την κάμψη των εσόδων στη χαμηλή ζήτηση ενέργειας, αλλά και στα μειωμένα τιμολόγια υψηλής και μέσης τάσης. Η εταιρεία επίσης επισημαίνει ότι τα έσοδα α΄ εξαμήνου 2014 έχουν επηρεαστεί αρνητικά από πρόβλεψη ύψους 48,3 εκατ. ευρώ για κάλυψη του ελλείμματος που δημιουργήθηκε στην αγορά του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), κατά τη διάρκεια των ετών 2011 και 2012 από τρίτους προμηθευτές, οι οποίοι αποχώρησαν από την αγορά. Η ΔΕΗ αμφισβητεί την υποχρέωση αυτή, θεωρώντας ότι δεν φέρει καμία ευθύνη και εκτιμά πως υπάρχουν βάσιμες πιθανότητες για ευνοϊκή έκβαση της τελικής δικαστικής κρίσης.

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι τα αποτελέσματα α΄ εξαμήνου περιλαμβάνουν έκτακτες θετικές επιπτώσεις συνολικού ύψους περίπου 44,5 εκατ. ευρώ από αναδρομική εφαρμογή έκπτωσης στην τιμή του φυσικού αερίου και ανάκτηση ποσού κρατικής ενίσχυσης παρελθουσών χρήσεων.

Παρά τη συνεχιζόμενη συμπίεση των λειτουργικών εξόδων της, η μείωση των εσόδων σε συνδυασμό με τις αυξημένες προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, τις εκροές για την κάλυψη του ελλείμματος του ΛΑΓΗΕ, καθώς και το διαφοροποιημένο ενεργειακό μείγμα -απόρροια της σημαντικά χαμηλότερης υδροηλεκτρικής παραγωγής, παρά την αύξηση της λιγνιτικής παραγωγής- οδήγησαν σε μείωση των λειτουργικών κερδών (EBITDA). Σύμφωνα με τη διοίκηση της εταιρείας, για ένατο συνεχόμενο εξάμηνο κατεγράφη μείωση της συνολικής μισθολογικής δαπάνης, και πλέον η μισθοδοσία αντιστοιχεί στο 16,2% των συνολικών εσόδων αντί 24,7% που ήταν το 2009. Την 30ή Ιουνίου 2014, οι μισθοδοτούμενοι στον όμιλο της ΔΕΗ, για πρώτη φορά μειώθηκαν κάτω από τις 19.000 και είναι κατά 885 λιγότεροι σε σχέση με ένα χρόνο πριν.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου Αρθούρο Ζερβό, η όποια θετική επίπτωση από τη μείωση του λειτουργικού κόστους τα τελευταία χρόνια «αντισταθμίστηκε και υπερκεράστηκε από επιβαρύνσεις στις μη ελεγχόμενες δαπάνες, που σε μεγάλο μέρος οφείλονται και σε στρεβλώσεις του ρυθμιστικού περιβάλλοντος». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η μερική άρση στρεβλώσεων είχε θετική επίπτωση, ειδικά στη λειτουργία της χονδρεμπορικής αγοράς, αλλά υπάρχουν ακόμη ρυθμιστικές εκκρεμότητες καθώς και κίνδυνοι. Ο πρόεδρος της ΔΕΗ επεσήμανε ότι η αγορά και οι καταναλωτές ζητούν ένα ορθολογικό ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς που οδηγεί σε μείωση του κόστους για τον τελικό καταναλωτή και είναι ακόμη περισσότερο απαραίτητο, με δεδομένη τη συγκεκριμένη οικονομική συγκυρία, η οποία αποτυπώνεται στη σημαντική αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.«Πρόσφατα», κατέληξε ο πρόεδρος της ΔΕΗ, «στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών κανόνων για κοστοβαρή τιμολόγια, προχωρήσαμε στον εξορθολογισμό των τιμολογίων μας, συμπεριλαμβανομένων και μειώσεων στα τιμολόγια για μικρούς επαγγελματίες και επιχειρήσεις, εξορθολογισμός ο οποίος έχει ουδέτερο αποτέλεσμα για τη ΔΕΗ». Σημειώνεται, τέλος, ότι κατά τη διάρκεια του β΄ τριμήνου, προκήρυξε τον διαγωνισμό για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ και έχουν ήδη επιλεγεί 4 επενδυτές/συμπράξεις για να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές.