ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βελτίωση μεγεθών για την Ευρωπαϊκή Πίστη

veltiosi-megethon-gia-tin-eyropaiki-pisti-2041766

Βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Πίστη ΑΕΓΑ το α΄ εξάμηνο του 2014 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2013, σε μια περίοδο που η παραγωγή του ασφαλιστικού κλάδου εκτιμάται ότι θα συρρικνωθεί περαιτέρω.

Πιο συγκεκριμένα, η εταιρεία σημείωσε:

–  Αύξηση των προ φόρων κερδών κατά 19,6% στα 5,5 εκατ. ευρώ έναντι 4,6 εκατ. ευρώ την περυσινή αντίστοιχη περίοδο.

–  Ελαφρά μείωση της παραγωγής κατά 1,6%, η οποία διαμορφώθηκε στα 81 εκατ. ευρώ. Η εκτίμηση είναι ότι το σύνολο της αγοράς θα εμφανίσει περαιτέρω μείωση κατά 3,8%.

–  Αύξηση του ενεργητικού κατά 6,1% στα 313,2 εκατ. ευρώ έναντι 295,3 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2013.

–  Αύξηση της καθαρής της θέσης κατά 23,6%, στα 65,5 εκατ. ευρώ, σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό χρονικό διάστημα.

–  Αύξηση των αποθεμάτων της κατά 4,1%, στα 228,7 εκατ. ευρώ, σε σχέση με τον Ιούνιο του 2013.

–  Τα λειτουργικά έξοδα της εταιρείας διαμορφώθηκαν στα 6,4 εκατ. ευρώ, έναντι 6,6 εκατ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του 2013.

Η εταιρεία διευκρινίζει ότι η μικρή μείωση της παραγωγής οφείλεται στη μείωση των εγγεγραμμένων ασφαλίστρων του κλάδου αυτοκινήτων κατά 11,6%, λόγω της μείωσης του τιμολογίου και της αλλαγής του τρόπου καταβολής των ασφαλίστρων, συνεπεία της οικονομικής συγκυρίας, παρά την αύξηση του στόλου αυτοκινήτων κατά 9,9%. Αντιθέτως, στους ονομαζόμενους παραδοσιακά υγιείς κλάδους Ζωής και Γενικών ασφαλίσεων, η εταιρεία επέτυχε αύξηση της παραγωγής της κατά 10,7% και 4,8% αντιστοίχως.

Τέλος, η εταιρεία αύξησε περαιτέρω το προσωπικό της κατά 7,7%, με τις συνολικές θέσεις απασχόλησης να ανέρχονται σε 379 έναντι 352 τον Ιούνιο του 2013.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, η διοίκηση, παρά το αρνητικό κλίμα που επικρατεί στον ασφαλιστικό κλάδο, είναι αισιόδοξη πως θα επιτύχει τους οικονομικούς της στόχους για το τρέχον έτος.