ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αρχισαν τα στρες τεστ στις τράπεζες

Αρχισαν τα στρες τεστ στις τράπεζες

«Τρέχει» από χθες η άσκηση προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων -γνωστή ως stress test- που θα δοκιμάσει τις αντοχές των μεγάλων ευρωπαϊκών τραπεζών ενόψει της τραπεζικής ενοποίησης. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (European Banking Authority – EBA) ξεκίνησαν την εφαρμογή του stress test και τις επόμενες 15 ημέρες θα εξεταστούν οι επιπτώσεις στα χαρτοφυλάκια δανείων των εμπορικών τραπεζών σε περίπτωση επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών.

Σύμφωνα με αναλυτές, τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου οι επιτελείς της ΕΚΤ και της ΕΒΑ θα έχουν συναντήσεις με τις διοικήσεις των τραπεζών προκειμένου να παρουσιάσουν κάποια ευρήματα, χωρίς όμως να δώσουν αποτελέσματα και να συζητήσουν με τις τράπεζες μεθοδολογικά θέματα. Στη συνάντηση αυτή οι τράπεζες θα έχουν μια «καλή γεύση» για τις προθέσεις και την τακτική της ΕΚΤ και την πιθανή έκβαση του αποτελέσματος.

Δύο είναι τα κρίσιμα μέτωπα για τις εγχώριες τράπεζες, και ο τρόπος αντιμετώπισής τους από την ΕΚΤ θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό το αν θα χρειαστούν ή όχι πρόσθετα κεφάλαια. Το ένα είναι σε ποιο βαθμό η ΕΚΤ θα εξετάσει τις εγχώριες τράπεζες με δυναμικά στοιχεία ή, αντίθετα, αν θα περιοριστεί στη στατική εικόνα του 2013 (το δεύτερο). Τα δυναμικά στοιχεία περιλαμβάνουν τις προβλέψεις για την εξέλιξη βασικών μεγεθών καθώς και τη δημιουργία εσωτερικού κεφαλαίου, μέσω πωλήσεων θυγατρικών, περιουσιακών στοιχείων κ.λπ. Προϋπόθεση για να εξεταστεί μια τράπεζα με το δυναμικό μοντέλο είναι τα σχέδια αναδιάρθρωσης να έχουν εγκριθεί από την Κομισιόν μέχρι 31.12.2013. Τα σχετικά σχέδια των εγχώριων τραπεζών εγκρίθηκαν στο διάστημα Απριλίου – Ιουλίου 2014, δηλαδή εκτός της σχετικής προθεσμίας, ωστόσο η ΕΚΤ έχει ανακοινώσει ότι θα τα λάβει υπόψη στον υπολογισμό των κεφαλαιακών αγαθών. Αυτό που δεν έχει ακόμα ξεκαθαρίσει είναι σε ποιο βαθμό θα συνεκτιμηθούν τα δυναμικά στοιχεία. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ΕΚΤ θα εξετάσει τον βαθμό προόδου και συμμόρφωσης της κάθε τράπεζας στην υλοποίηση των δεσμεύσεών της έναντι της Κομισιόν και, ανάλογα του τι έχουν κάνει, θα καθοριστεί και η επικράτηση του δυναμικού ή στατικού μοντέλου.

Ως προς το στατικό μοντέλο, αυτό θα πάρει την εικόνα όπως διαμορφώνεται στις 31.12.13 και πάνω σε αυτή θα «τρέξουν» οι μακροοικονομικές και άλλες παραδοχές και θα προσδιοριστούν οι κεφαλαιακές ανάγκες. Και με τη στατική προσέγγιση οι εγχώριες τράπεζες έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες: το 2013 είχε πολλά έκτακτα γεγονότα -συγχωνεύσεις τραπεζών- που επηρεάζουν τους ισολογισμούς και τα οποία δεν πρόκειται να επαναληφθούν. Αν οι εγχώριες τράπεζες κριθούν με την ιδιαίτερη αυτή εικόνα του 2013, τότε θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες. Ακριβώς γι’ αυτό η ΤτΕ ζητεί προσαρμογές ώστε να αποτυπωθεί η ουσιαστική, πραγματική, εικόνα και να μη ληφθούν υπόψη έκτακτα μη επαναλαμβανόμενα γεγονότα.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΕΚΤ, τα τελικά αποτελέσματα του stress test θα ανακοινωθούν μετά το πρώτο 15νθήμερο του Οκτωβρίου. Αναλυτές θεωρούν ως πιθανότερη ημερομηνία την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου. Σημειώνεται ότι οι τράπεζες θα μάθουν το τελικά αποτελέσματα του stress test ώρες μόνο πριν από τη δημοσιοποίησή τους. Μετά οι τράπεζες θα έχουν δύο εβδομάδες για να ανακοινώσουν το πώς θα καλύψουν τις όποιες κεφαλαιακές ανάγκες.