ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Διεθνής διαγωνισμός για αναβάθμιση της ΕΛΣΤΑΤ

Διεθνής διαγωνισμός για αναβάθμιση της ΕΛΣΤΑΤ

Διεθνή ανοικτό διαγωνισμό με τίτλο «Επανασχεδιασμός και αναβάθμιση του υποσυστήματος στατιστικών εργασιών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος», προκήρυξε η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ). Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 957.200 ευρώ.

Στόχος του έργου είναι ο επανασχεδιασμός του υποσυστήματος στατιστικών εργασιών του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος και η αναβάθμισή του μέσα από την αξιοποίηση τεχνολογίας επιχειρηματικής ευφυΐας (business intelligence), έτσι ώστε να καλυφθούν οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες και απαιτήσεις των τελικών χρηστών για έγκυρη και έγκαιρη στατιστική πληροφόρηση και για τη βελτίωση των υπηρεσιών προς τους πολίτες σε θέματα αρμοδιότητας της ΕΛΣΤΑΤ.

Η προκήρυξη του έργου έχει αναρτηθεί στη δικτυακή πύλη της ΕΛΣΤΑΤ, στη θεματική ενότητα «Προκηρύξεις».