ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κάμψη του τζίρου των περισσότερων βιομηχανικών κλάδων στο 12μηνο

Κάμψη του τζίρου των περισσότερων βιομηχανικών κλάδων στο 12μηνο

Μόνο οι επιχειρήσεις των εννέα από τους 24 βιομηχανικούς κλάδους της χώρας έχουν καταφέρει να αυξήσουν τον κύκλο εργασιών τους το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014, καθώς η ασθενική ζήτηση στην εσωτερική αγορά αντισταθμίζει τα οφέλη που επιτυγχάνονται σε αγορές του εξωτερικού.

Ωστόσο, η ποσοστιαία μεταβολή του συνολικού βιομηχανικού κύκλου εργασιών κατά το τρέχον έτος εμφανίζεται σχετικά βελτιωμένη, με επιβράδυνση της πτώσης του, όπως προκύπτει από τα διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν τους πρώτους έξι μήνες του 2014.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το τρέχον έτος, ο δείκτης του συνολικού κύκλου εργασιών της ελληνικής μεταποιητικής βιομηχανίας παρουσίασε, ως γνωστόν, μείωση κατά 4,1% τον Ιανουάριο (έναντι μείωσης 9,7% τον Ιανουάριο του 2013), κατά 0,3% τον Φεβρουάριο (έναντι μείωσης 8,1% τον Φεβρουάριο του 2013), κατά 1,4% τον Μάρτιο (έναντι μείωσης 10,8% τον Μάρτιο του 2013), κατά 10,0% τον Απρίλιο (έναντι μείωσης 4,8% τον Απρίλιο του 2013) και κατά 5,6% τον Μάιο (έναντι αύξησης 0,4% τον Μάιο του 2013). Αντιθέτως, παρουσίασε αύξηση κατά 11,6% τον Ιούνιο (έναντι μείωσης 6,1% τον Ιούνιο του 2013).

Τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν επιβράδυνση της πτώσης του κύκλου εργασιών της βιομηχανίας, που αντανακλά τη σχετική σταθεροποίηση των τιμών και των εσόδων ορισμένων βασικών κλάδων, αλλά και τη βελτίωση των επιδόσεων σειράς άλλων κλάδων που μπόρεσαν να αυξήσουν εκ νέου τον όγκο της παραγωγής τους.

Οριακή, έστω, αύξηση του τζίρου τους το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014 εμφανίζουν οι (εννέα συνολικά) κλάδοι του καπνού, του χάρτου, των χημικών, των φαρμάκων, των πλαστικών, των μη μεταλλικών ορυκτών, των ηλεκτρονικών και οπτικών προϊόντων, των μηχανοκίνητων οχημάτων και των λοιπών, διαφόρων προϊόντων.

Αναλυτικότερα, η εξέλιξη του κύκλου εργασιών ανά κλάδο κατά τους έξι πρώτους μήνες του 2014, αλλά και κατά το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014, έχει ως εξής:

Τρόφιμα: -1,7% τον Ιανουάριο (+5,3% τον ίδιο μήνα του 2013), +0,4% τον Φεβρουάριο (-5,2%), -5,3% τον Μάρτιο (-3,3%), -8,9% τον Απρίλιο (+11,6%), -0,7% τον Μάιο (-14,2%), -0,8% τον Ιούνιο (-5,1%) και συνολικά -2,7% το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014 (-3,1%), σε επίπεδα που είναι κατά 1,1% υψηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

Ποτά: +0,9% τον Ιανουάριο (-3,8% τον ίδιο μήνα του 2013), +6,2% τον Φεβρουάριο (-9,6%), +1,0% τον Μάρτιο (-6,6%), -5,2% τον Απρίλιο (+3,5%), -6,2% τον Μάιο (+0,4%), -0,2% τον Ιούνιο (-13,8%) και συνολικά -5,1% το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014 (-8,1%), σε επίπεδα που είναι κατά 19,8% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

Καπνός: -6,8% τον Ιανουάριο (-8,7% τον ίδιο μήνα του 2013), +5,8% τον Φεβρουάριο (-7,3%), -6,4% τον Μάρτιο (-8,5%), -9,7% τον Απρίλιο (+12,0%), +2,2% τον Μάιο (-7,6%), +4,7% τον Ιούνιο (-5,5%) και συνολικά +1,8% το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014 (-9,5%), σε επίπεδα που είναι κατά 26,6% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

Κλωστοϋφαντουργικές ύλες: -17,4% τον Ιανουάριο (+4,4% τον ίδιο μήνα του 2013), -8,1% τον Φεβρουάριο (-1,8%), -14,0% τον Μάρτιο (-9,2%), -9,9% τον Απρίλιο (+12,1%), -6,1% τον Μάιο (-13,5%), -8,3% τον Ιούνιο (-10,3%) και συνολικά -8,0% το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014 (-7,8%), σε επίπεδα που είναι κατά 69,7% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

Ενδύματα: -0,6% τον Ιανουάριο (+13,4% τον ίδιο μήνα του 2013), -5,8% τον Φεβρουάριο (+14,4%), -13,8% τον Μάρτιο (-5,6%), -20,0% τον Απρίλιο (+20,0%), -6,1% τον Μάιο (+7,1%), -15,6% τον Ιούνιο (-4,8%) και συνολικά -5,1% το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014 (-4,7%), σε επίπεδα που είναι κατά 60,4% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

Δέρμα και υπόδηση: -29,3% τον Ιανουάριο (-1,4% τον ίδιο μήνα του 2013), +31,3% τον Φεβρουάριο (-42,9%), -13,8% τον Μάρτιο (-28,7%), -7,7% τον Απρίλιο (+0,2%), -4,0% τον Μάιο (+12,6%), -30,1% τον Ιούνιο (+64,3%) και συνολικά -2,0% το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014 (-29,8%), σε επίπεδα που είναι κατά 75,8% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

Ξύλο: -38,6% τον Ιανουάριο (-28,1% τον ίδιο μήνα του 2013), -30,2% τον Φεβρουάριο (-23,6%), -7,3% τον Μάρτιο (+20,2%), -39,4% τον Απρίλιο (-13,3%), -28,0% τον Μάιο (-34,1%), -12,2% τον Ιούνιο (-38,5%) και συνολικά -32,1% το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014 (-22,1%), σε επίπεδα που είναι κατά 78,5% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

Χαρτί: -3,0% τον Ιανουάριο (+1,9% τον ίδιο μήνα του 2013), -0,9% τον Φεβρουάριο (+3,8%), +5,3% τον Μάρτιο (-10,4%), +2,0% τον Απρίλιο (+13,2%), +8,1% τον Μάιο (-9,7%), +8,5% τον Ιούνιο (-4,4%) και συνολικά +1,0% το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014 (-3,9%), σε επίπεδα που είναι κατά 1,0% υψηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων: -5,3% τον Ιανουάριο (-11,2% τον ίδιο μήνα του 2013), +18,8% τον Φεβρουάριο (-15,8%), -0,4% τον Μάρτιο (-16,8%), -13,3% τον Απρίλιο (+3,3%), +2,4% τον Μάιο (-9,7%), +0,9% τον Ιούνιο (-14,7%) και συνολικά -4,4% το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014 (-10,6%) σε επίπεδα που είναι κατά 56,8% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

Παράγωγα πετρελαίου: -7,0% τον Ιανουάριο (-17,7% τον ίδιο μήνα του 2013), +0,2% τον Φεβρουάριο (-9,6%), -0,7% τον Μάρτιο (-9,8%), -11,2% τον Απρίλιο (-17,0%), -12,5% τον Μάιο (+21,6%), +25,2% τον Ιούνιο (0,0%) και συνολικά -5,2% το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014 (+4,8%), σε επίπεδα που είναι κατά 87,7% υψηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

Χημικά: +2,3% τον Ιανουάριο (-3,3% τον ίδιο μήνα του 2013), +6,9% τον Φεβρουάριο (-5,2%), -2,4% τον Μάρτιο (-4,8%), -6,8% τον Απρίλιο (+12,5%), -0,8% τον Μάιο (-5,3%), +10,6% τον Ιούνιο (-4,1%) και συνολικά +1,4% το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014 (-3,7%), σε επίπεδα που είναι κατά 13,8% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

Φάρμακα: -9,1% τον Ιανουάριο (+23,9% τον ίδιο μήνα του 2013), +1,5% τον Φεβρουάριο (+8,6%), -14,1% τον Μάρτιο (+6,0%), -10,0% τον Απρίλιο (+32,7%), +9,2% τον Μάιο (-8,6%), -7,4% τον Ιούνιο (+7,5%) και συνολικά +2,1% το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014 (+4,6%), σε επίπεδα που είναι κατά 35,6% υψηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

Πλαστικά: -2,1% τον Ιανουάριο (+9,3% τον ίδιο μήνα του 2013), +5,6% τον Φεβρουάριο (+7,6%), +2,3% τον Μάρτιο (-15,4%), -3,4% τον Απρίλιο (+11,5%), +4,0% τον Μάιο (-7,5%), +1,9% τον Ιούνιο (-8,4%) και συνολικά +2,1% το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014 (-2,4%), σε επίπεδα που είναι κατά 4,3% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

Μη μεταλλικά ορυκτά: +7,5% τον Ιανουάριο (+19,6% τον ίδιο μήνα του 2013), +10,4% τον Φεβρουάριο (+11,5%), +18,6% τον Μάρτιο (-17,1%), -5,5% τον Απρίλιο (+15,1%), +18,5% τον Μάιο (-23,6%), +8,1% τον Ιούνιο (-0,2%) και συνολικά +5,0% το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014 (-7,6%), σε επίπεδα που είναι κατά 60,6% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

Βασικά μέταλλα: +1,9% τον Ιανουάριο (-10,7% τον ίδιο μήνα του 2013), -8,2% τον Φεβρουάριο (-17,8%), +1,5% τον Μάρτιο (-18,8%), -8,0% τον Απρίλιο (+9,0%), +0,5% τον Μάιο (-20,1%), +1,7% τον Ιούνιο (-19,8%) και συνολικά -6,9% το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014 (-14,2%), σε επίπεδα που είναι κατά 13,2% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

Μεταλλικά προϊόντα: -9,6% τον Ιανουάριο (-10,6% τον ίδιο μήνα του 2013), +2,6% τον Φεβρουάριο (-9,4%), +7,2% τον Μάρτιο (-29,1%), -10,2% τον Απρίλιο (-2,7%), +8,5% τον Μάιο (-22,5%), -6,1% τον Ιούνιο (-13,3%) και συνολικά -8,4% το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014 (-13,5%), σε επίπεδα που είναι κατά 37,8% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

Ηλεκτρονικά και οπτικά προϊόντα: +95,5% τον Ιανουάριο (-7,5% τον ίδιο μήνα του 2013), +68,7% τον Φεβρουάριο (-4,6%), +25,9% τον Μάρτιο (+0,8%), +33,3% τον Απρίλιο (+23,1%), +103,3% τον Μάιο (-39,3%), +63,4% τον Ιούνιο (-31,7%) και συνολικά +53,1% το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014 (-10,0%), σε επίπεδα που είναι κατά 53,6% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

Ηλεκτρολογικός εξοπλισμός: -19,5% τον Ιανουάριο (+6,4% τον ίδιο μήνα του 2013), -37,4% τον Φεβρουάριο (+8,0%), -16,9% τον Μάρτιο (-20,9%), -36,9% τον Απρίλιο (+3,7%), -1,8% τον Μάιο (-33,9%), -18,2% τον Ιούνιο (-26,5%) και συνολικά -28,9% το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014 (-4,0%), σε επίπεδα που είναι κατά 37,9% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

Μηχανήματα: +21,5% τον Ιανουάριο (-23,8% τον ίδιο μήνα του 2013), +8,7% τον Φεβρουάριο (-23,9%), +17,7% τον Μάρτιο (-13,7%), -17,4% τον Απρίλιο (+15,1%), -28,7% τον Μάιο (+2,6%), -16,5% τον Ιούνιο (-26,8%) και συνολικά -10,0% το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014 (-3,8%), σε επίπεδα που είναι κατά 35,7% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

Μηχανοκίνητα οχήματα: +84,6% τον Ιανουάριο (-16,6% τον ίδιο μήνα του 2013), +19,3% τον Φεβρουάριο (-32,5%), +9,6% τον Μάρτιο (-11,7%), -24,7% τον Απρίλιο (+17,1%), -8,9% τον Μάιο (+15,3%), +11,2% τον Ιούνιο (-1,0%) και συνολικά +7,4% το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014 (-18,2%), σε επίπεδα που είναι κατά 56,7% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

Λοιπός εξοπλισμός μεταφορών: -1,9% τον Ιανουάριο (-24,8% τον ίδιο μήνα του 2013), -2,1% τον Φεβρουάριο (-20,8%), +5,5% τον Μάρτιο (-40,0%), +1,1% τον Απρίλιο (-14,6%), +4,2% τον Μάιο (-14,3%), -5,9% τον Ιούνιο (+0,4%) και συνολικά -4,4% το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014 (-37,3%), σε επίπεδα που είναι κατά 79,5% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

Έπιπλα: +10,1% τον Ιανουάριο (-22,0% τον ίδιο μήνα του 2013), +10,9% τον Φεβρουάριο (-26,8%), -2,1% τον Μάρτιο (-35,6%), +2,8% τον Απρίλιο (-10,1%), +19,1% τον Μάιο (-32,5%), -0,9% τον Ιούνιο (-24,6%) και συνολικά -1,3% το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014 (-28,1%), σε επίπεδα που είναι κατά 66,0% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

Διάφορα άλλα προϊόντα: +20,6% τον Ιανουάριο (-17,7% τον ίδιο μήνα του 2013), +29,9% τον Φεβρουάριο (+5,8%), -7,4% τον Μάρτιο (-17,5%), -6,9% τον Απρίλιο (+20,5%), +17,9% τον Μάιο (-5,6%), +11,3% τον Ιούνιο (-3,6%) και συνολικά +9,5% το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014 (-5,2%), σε επίπεδα που είναι κατά 31,2% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανών: +7,1% τον Ιανουάριο (-16,3% τον ίδιο μήνα του 2013), +18,2% τον Φεβρουάριο (-21,1%), -3,3% τον Μάρτιο (-23,4%), -12,2% τον Απρίλιο (-6,2%), -2,0% τον Μάιο (-12,4%), +22,1% τον Ιούνιο (-20,4%) και συνολικά -6,3% το δωδεκάμηνο Ιουλίου 2013 – Ιουνίου 2014 (-18,2%), σε επίπεδα που είναι κατά 60,5% χαμηλότερα από τον κύκλο εργασιών του κλάδου το έτος 2005.