ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 κατέθεσε η Pasal

Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 κατέθεσε η Pasal

Αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 του πτωχευτικού κώδικα κατέθεσε η Pasal Development, ενώ παράλληλα, με προσωρινή διαταγή του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ανεστάλησαν οι ατομικές και συλλογικές διώξεις των πιστωτών κατά της εταιρείας, τουλάχιστον έως τις 28 Ιανουαρίου του 2015, οπότε πρόκειται να εκδικαστεί η αίτηση λήψης προληπτικών μέτρων. Σύμφωνα με τη διοίκηση της Pasal Development, η οποία, μεταξύ άλλων, είναι ιδιοκτήτρια του εμπορικού κέντρου Athens Heart στη συμβολή των οδών Πειραιώς και Χαμοστέρνας, η αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99 έχει την υποστήριξη της πλειονότητας των πιστωτριών τραπεζών.

Σημειωτέον ότι ο καθαρός δανεισμός της εταιρείας στο τέλος του πρώτου εξαμήνου του έτους (δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) ανερχόταν στα 137,4 εκατ. ευρώ, έναντι 146,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2013. Αντίστοιχα, η αξία των επενδυτικών ακινήτων της Pasal Development διαμορφώνεται στα 140,3 εκατ. ευρώ και των συμμετοχών της στα 28,5 εκατ. ευρώ.

Η κίνηση της διοίκησης της εισηγμένης εταιρείας ανάπτυξης ακινήτων για την ένταξη στο άρθρο 99 έχει ως βασική επιδίωξη να αναδιαρθρώσει τον τραπεζικό της δανεισμό και να αξιοποιήσει το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο ακινήτων της, όπως επίσης και της συμμετοχής της με ποσοστό της τάξεως του 37% στο μετοχικό κεφάλαιο της επίσης εισηγμένης εταιρείας επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία, Trastor ΑΕΕΑΠ. Το θετικό είναι ότι η εταιρεία δεν έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές σε εργαζομένους, πιστωτές, την εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

Υπενθυμίζεται ότι κατά το φετινό πρώτο εξάμηνο η Pasal Development κατέγραψε ζημίες μετά από φόρους που διαμορφώθηκαν σε 3,23 εκατ., έναντι ζημιών 4,14 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Οι λειτουργικές ζημίες ήταν της τάξεως των 677.000 ευρώ, έναντι κερδών 551.000 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Βασικός λόγος είναι η εμφάνιση ζημίας 625.000 ευρώ από την πώληση επενδυτικών ακινήτων αξίας 10,6 εκατ., τα οποία μεταβιβάστηκαν εν τέλει αντί 10 εκατ., ποσό που χρησιμοποιήθηκε για την αποπληρωμή τραπεζικού δανεισμού. Αντίστοιχα, μειωμένα ήταν και τα λειτουργικά έσοδα, τα οποία δεν ξεπέρασαν τα 2,04 εκατ., έναντι 2,44 εκατ. το αντίστοιχο εξάμηνο του 2013.