ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κάμψη κερδών 64% παρουσίασε ο κλάδος τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής

Κάμψη κερδών 64% παρουσίασε ο κλάδος τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής

Συνεχίζει να ισχύει το… «κάθε πέρυσι και καλύτερα» στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και της πληροφορικής. Τα αποτελέσματα α΄ εξαμήνου 2014, που ανακοινώθηκαν πρόσφατα από τις εισηγμένες των δύο κλάδων, έδειξαν αναιμική αύξηση του κύκλου εργασιών, μονοψήφια κάμψη των λειτουργικών κερδών (EBITDA) και ένα μεγάλο «βάθεμα» των κερδών μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας.

Καθοριστικό ρόλο στην πορεία αυτή διαδραματίζουν τα αποτελέσματα που παρουσίασαν οι μεγάλοι του κλάδου, και ειδικά ο ΟΤΕ. Συγκεκριμένα, η μεγάλη κάμψη κερδών που παρουσιάστηκε στον κλάδο τηλεπικοινωνιών και πληροφορικής κατά 64%, αποδίδεται κυρίως στη μεγάλη υποχώρηση των κερδών του ΟΤΕ και στις υψηλές ζημίες που παρουσίασε η Intralot. Ο πρώτος παρουσίασε κάμψη κερδών κατά 49% φτάνοντας στο α΄ εξάμηνο του έτους τα 125 εκατ. ευρώ, ενώ η Intralot εμφάνισε ζημίες ύψους 24 εκατ. ευρώ, αντί κέρδους 2,5 εκατ. ευρώ που είχε στο α΄ εξάμηνο του 2013. Ετσι, η πορεία των κερδών των δύο αυτών επιχειρήσεων στέρησαν από τον κλάδο κέρδη ύψους άνω των 140 εκατ. ευρώ. Πάντως, παρά τη θεαματική υποχώρηση της κερδοφορίας του ΟΤΕ, αυτή συνεχίζει να ξεπερνά το σύνολο της κερδοφορίας του κλάδου πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών.

Στο επίπεδο των εσόδων, τηλεπικοινωνίες και πληροφορική εμφανίζουν αντίρροπες τάσεις. Στις τηλεπικοινωνίες η κάμψη των εσόδων συνεχίζεται, ενώ στην πληροφορική τα έσοδα ανέκαμψαν, και μάλιστα με θεαματικό τρόπο. Κάθε επιμέρους κατηγορία επιχειρήσεων πληροφορικής με εισηγμένες μετοχές στο Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζει ισχυρή αύξηση εσόδων. Μεταξύ αυτών οι εταιρείες του κλάδου πληροφορικής (+23%), της εναλλακτικής αγοράς (+32%), οι εταιρείες συμμετοχών (+9,5%) και οι επιχειρήσεις ειδών πληροφορικής (+5,5%). Η ισχυρή αυτή ανάκαμψη των εσόδων αποτελεί για πολλούς ένδειξη ότι η αγορά πληροφορικής στην Ελλάδα ίσως να έχει ξεπεράσει τα χειρότερα. Προς την κατεύθυνση αυτή συνηγορεί και στο γεγονός ότι στον κλάδο πληροφορικής, ο αριθμός των ζημιογόνων επιχειρήσεων είναι πλέον μικρότερος από τον αριθμό των κερδοφόρων. Ωστόσο, με εξαίρεση τα αποτελέσματα της Πλαίσιο Computers και της Quest Συμμετοχών, οι κερδοφορίες στον κλάδο της πληροφορικής παραμένουν «αναιμικές» και κοντά στο όριο της μετατροπής τους σε ζημίες.

Την ισχυρή ανάκαμψη του κύκλου εργασιών στην πληροφορική εξανέμισε η κάμψη του κύκλου εργασιών κατά 8,9% που σημειώθηκε στις τηλεπικοινωνίες. Η κάμψη αυτή οφείλεται εν πολλοίς στην πτώση των εσόδων του ΟΤΕ (-10,2% στο εξάμηνο), καθώς η Forthnet εμφάνισε μικρή αύξηση εσόδων (+2,1%), ενώ η τρίτη εταιρεία του κλάδου, η Hellas Online, παρουσίασε μικρή κάμψη εσόδων κατά 3,4%.