ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενα stress test κάθε χρόνο από την ΕΚΤ

Ενα stress test κάθε χρόνο από την ΕΚΤ

Την καθιέρωση ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων, τα γνωστά stress tests, σε ετήσια βάση εξετάζει η ΕΚΤ σε συνεργασία με την ΕΚΤ και την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή (EBA).

Η αρχική απόφαση ήταν να πραγματοποιούνται stress tests κάθε δύο έτη, ωστόσο εξετάζεται να επιβληθεί η υποχρέωση στις τράπεζες να διεξάγουν ασκήσεις αντοχής κάθε χρόνο ώστε να περιοριστούν οι πιθανότητες οικονομικών κρίσεων στο μέλλον. Πάντως, θα πρόκειται για μια πιο αυτοματοποιημένη διαδικασία σε σχέση με την τρέχουσα άσκηση.

Σημειώνεται ότι φέτος εκτός του stress test διενεργείται και η εκτίμηση του ενεργητικού των τραπεζών, διαδικασία εξαιρετικά απαιτητική. Ενόψει της τραπεζικής ενοποίησης, η ΕΚΤ ήθελε πρώτα να διαπιστώσει την πραγματική οικονομική κατάσταση των τραπεζών (μέσω της αξιολόγησης ενεργητικού) και κατόπιν να δει την ανθεκτικότητά τους σε περίπτωση επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών (μέσω του stress test).

Την προηγούμενη Δευτέρα ξεκίνησε η υλοποίηση του πανευρωπαϊκού stress test, σημαίνοντας την αντίστροφη μέτρηση για την ολοκλήρωση της κρίσιμης άσκησης. Η ΕΚΤ έχει βάλει στο μικροσκόπιο τα χαρτοφυλάκια δανείων, τα περιουσιακά στοιχεία και τις επενδύσεις των τραπεζών, και εξετάζει τις επιπτώσεις στην κεφαλαιακή τους θέση σε περίπτωση επιδείνωσης των οικονομικών συνθηκών στην Ευρωζώνη. Σύμφωνα με αναλυτές, μετά τη δεύτερη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου οι επιτελείς της ΕΚΤ και της ΕΒΑ θα έχουν συναντήσεις με τις διοικήσεις των τραπεζών προκειμένου να παρουσιάσουν κάποια ευρήματα, χωρίς όμως να δώσουν αποτελέσματα, και να συζητήσουν με τις τράπεζες μεθοδολογικά θέματα. Μετά τη συνάντηση αυτή, οι τράπεζες θα έχουν μια «καλή γεύση» για τις προθέσεις και την τακτική της ΕΚΤ και την πιθανή έκβαση του αποτελέσματος.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου, όλες οι εγχώριες συστημικές τράπεζες, Εθνική – Πειραιώς – Eurobank και Alpha Bank, διαθέτουν δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας άνω του 15%, ενώ το δυσμενές σενάριο του stress test ζητάει ο σχετικός δείκτης να μη βρεθεί κάτω του 5,5%. Οπως σημειώνουν, η ΕΚΤ θα πρέπει να υιοθετήσει εξαιρετικά ακραίες παραδοχές, ώστε να προκύψουν σημαντικές κεφαλαιακές ανάγκες για τις ελληνικές τράπεζες.

Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν εστίες ανησυχίας. Η σημαντικότερη είναι σε ποιο βαθμό η ΕΚΤ θα εξετάσει τις εγχώριες τράπεζες με δυναμικά στοιχεία ή, αντιθέτως, αν θα περιοριστεί στη στατική εικόνα του 2013. Ετσι, αν η ΕΚΤ επιμείνει στην προβολή της εικόνας του 2013, τότε τα μεγέθη των τραπεζών λογιστικά θα επιβαρυνθούν με αυτά τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα και τις επόμενες χρήσεις, επιδεινώνοντας την κατάσταση αποτελεσμάτων. Αν και η ΕΚΤ έχει δηλώσει ότι θα ληφθούν υπόψη δυναμικά στοιχεία όπως οι πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων που έχουν συμφωνήσει οι τράπεζες με την Κομισιόν, δεν έχει ξεκαθαριστεί σε ποιο βαθμό θα συνυπολογιστούν αυτές οι ενέργειες στο τελικό αποτέλεσμα. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της ΕΚΤ, τα τελικά αποτελέσματα του stress test θα ανακοινωθούν μετά το πρώτο 15νθήμερο του Οκτωβρίου. Αναλυτές θεωρούν ως πιθανότερη ημερομηνία την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου.