ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στις 3 Οκτωβρίου το Sustainability Forum της Global Sustain

Στις 3 Οκτωβρίου  το Sustainability Forum της Global Sustain

Το Sustainability Forum 2014 που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Οκτωβρίου στις εγκαταστάσεις του Κέντρου Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας «Εξέλιξη» δεν είναι μόνο ένα μοναδικό «event» που, για τρίτη συνεχή χρονιά, διοργανώνει η εταιρεία Global Sustain. Είναι μια πρωτοβουλία με την οποία προωθείται στην πράξη η λειτουργία της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη χώρα μας με εγκυρότητα, αξιοπιστία, γνώση και εμπειρία. Κυρίως όμως, με πίστη στις αρχές της ΕΚΕ, όπως αυτές έχουν διακηρυχθεί από τους Διεθνείς Οργανισμούς στους οποίους η Global Sustain είναι ενεργό μέλος και συνεργάτης. Συγκεκριμένα, είναι οι Global Compact, UN Principles fοr Responsible Investment (PRI), Global Reporting Initiative, Academy for Business in Society (ABIS) κ.ά.

Το «Sustainability Forum 2014 – A training, networking and professional development event» είναι ένα πολυθεματικό –κυρίως εκπαιδευτικό– Forum, με εξειδικευμένα εργαστήρια (workshops) που αποσκοπεί στη στοχευμένη κατάρτιση των συμμετεχόντων από διεθνούς φήμης ομιλητές και ειδικούς, αλλά και στη γνωριμία τους με στελέχη ελληνικών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, όπως και με εκπροσώπους Διεθνών Οργανισμών. Το φάσμα των επαγγελματικών ειδικοτήτων που μπορούν να επωφεληθούν από τη σφαιρική αλλά και επιλεκτική αυτή κατάρτιση είναι ευρύ, όπως άλλωστε και η θεματολογία των Εργαστηρίων.

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτές του Sustainability Forum 2014 θα αναπτύξουν τα εξής θέματα: σύνδεση της Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την ΕΚΕ με την Global Reporting Initiative για τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών στοιχείων, ανάλυση ουσιαστικότητας κατά G4, βασικές Αρχές της ΕΚΕ και της Αειφορίας, παρουσιάσεις καλών πρακτικών επιχειρήσεων, επαναπροσδιορισμός της εταιρικής αξίας μέσω νέων επιχειρηματικών μοντέλων, ηγετική εγρήγορση, στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης (SDGs) του ΟΗΕ, διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα και κλιματική αλλαγή, ενδυνάμωση των κοινωνικών εταίρων για πρωτοβουλίες ΕΚΕ/Αειφορίας, Επιχειρηματικότητα και Αειφορία όπως και λύσεις Αειφόρου Εκτύπωσης (FSC).

Αυτονόητο λοιπόν το ότι το Forum (www.globalsustain.org) απευθύνεται σε κάθε επαγγελματία που ασχολείται με την Αειφορία και συγκεκριμένα στους sustainability/CSR managers, στους υπεύθυνους Ανθρωπίνου Δυναμικού και του Μάρκετινγκ, στα στελέχη Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, σε Περιβαλλοντολόγους, Μηχανικούς Περιβάλλοντος, Environmental risk managers, Quality Assurance Specialists, Μηχανικούς ΙΤ, Νομικούς, επενδυτές, στελέχη ΜΚΟ, φοιτητές κ.ά.