ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οκτώβριο η εξόφληση κατασκευαστικών για έργα του ΕΣΠΑ

Οκτώβριο η εξόφληση κατασκευαστικών για έργα του ΕΣΠΑ

Ανάσα στις εργοληπτικές εταιρείες που είχαν αναλάβει έργα στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) η απόφαση για εξόφλησή τους έως τις αρχές Οκτωβρίου. Το τελευταίο διάστημα οι καθυστερήσεις αποπληρωμής εκτελεσμένων έργων έφτανε έως και τους έξι μήνες. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες υπό τον αρμόδιο υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Οδ. Κωνσταντινόπουλο αποφασίστηκαν τα εξής:

• Οι πιστοποιημένοι λογαριασμοί που έχουν κατατεθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ έως τις 10/8/2014 θα εξοφληθούν έως τις 20/9/2014, έπειτα από έγκριση της αύξησης του ορίου πληρωμών κατά 56 εκατ. ευρώ. Οι πιστοποιημένοι λογαριασμοί που κατατέθηκαν στην ΕΤΑΑ έως και τις 9/9/2014 ύψους 16,7 εκατ. ευρώ θα εξοφληθούν άμεσα, ενώ διασφαλίστηκαν επιπλέον πιστώσεις για άμεση πληρωμή ύψους 41,3 εκατ. ευρώ, για τους πιστοποιημένους λογαριασμούς έργων του προγράμματος, που θα κατατεθούν έως τις 31/12/2015.

• Οι επόμενοι λογαριασμοί, οι οποίοι θα έχουν κατατεθεί στο ΕΠΠΕΡΑΑ έως τις 15/9/2014, ύψους περίπου 40 εκατ. ευρώ, θα εξοφληθούν ώς το τέλος Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου 2014.

• Στο εξής προγραμματίζεται η εξόφληση όλων των πιστοποιημένων εργασιών των έργων του ΕΠΠΕΡΑΑ να γίνεται ανά δεκαπενθήμερο, αφού προηγηθεί ο απαιτούμενος κύκλος εγκρίσεων από τα υπουργεία Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Σημειώνεται ότι το πρόγραμμα ΕΕΤΑΑ αφορά 156 έργα που υλοποιούνται σήμερα σε ισάριθμους δήμους της χώρας, ενώ το πρόγραμμα ΕΠΠΕΡΑΑ εκατοντάδες έργα που, επίσης, υλοποιούνται αυτή την περίοδο.