ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αγονος ο διαγωνισμός για την κάλυψη των δρομολογίων της ΝΕΛ

Αγονος ο διαγωνισμός για την κάλυψη  των δρομολογίων της ΝΕΛ

Καμία πλοιοκτήτρια εταιρεία δεν εκδήλωσε ενδιαφέρον στην πρόσκληση του υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου για την κάλυψη, με το ίδιο μίσθωμα και αριθμό δρομολογίων, των δύο από τις πέντε άγονες γραμμές που εκμεταλλεύεται η ΝΕΛ. Ο αρμόδιος υπουργός Μ. Βαρβιτσιώτης κήρυξε χθες έκπτωτη την εταιρεία από τις γραμμές του Β. Αιγαίου, με το αιτιολογικό της πλημμελούς και αδικαιολόγητης άρνησης εκτέλεσης των δρομολογίων.

Η πρώτη άγονη γραμμή αφορούσε το Β. Αιγαίο και συγκεκριμένα την κάλυψη των γραμμών Θεσσαλονίκη – Λήμνο – Μυτιλήνη – Χίο – Βαθύ Σάμου, Καβάλα – Λήμνο – Μυτιλήνη – Χίο – Βαθύ Σάμου, Καβάλα – Λήμνο – Μυτιλήνη – Χίο – Καρλόβασι – Αγ. Κήρυκο και η δεύτερη την κάλυψη της γραμμής Λαύριο – Ψαρά – Μεστά Χίου. Ετσι, ο διαγωνισμός για την κάλυψη των δύο άγονων γραμμών της ΝΕΛ περνάει πλέον στη δεύτερη φάση, που είναι αυτός της απευθείας ανάθεσης με ταυτόχρονη προκήρυξη νέου διεθνούς διαγωνισμού.