ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι αποφάσεις για Σελόντα θα κρίνουν το μέλλον των ιχθυοκαλλιεργειών

Οι αποφάσεις για Σελόντα θα κρίνουν το μέλλον των ιχθυοκαλλιεργειών

Κρίσιμη για το μέλλον της Σελόντα και συνολικά του κλάδου των ιχθυοκαλλιεργειών θα αποβεί πιθανώς η σημερινή ημέρα, εάν πραγματοποιηθεί τελικά η έκτακτη γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας με βασικό θέμα ημερήσιας διάταξης την έγκριση του σχεδίου αναδιάρθρωσης. Οι εκπρόσωποι των πιστωτριών τραπεζών εκτιμάται ότι θα παρευρεθούν στη σημερινή συνέλευση, όμως επιφυλάξεις διατυπώνονται για το τι θα πράξει τελικά η πλευρά της Linnaeus που κατέχει το 19,05% του μετοχικού κεφαλαίου της Σελόντα.

Η έκτακτη γενική συνέλευση για το ίδιο θέμα έχει αναβληθεί δύο φορές μέχρι τώρα, στις 24 Ιουλίου και στις 22 Αυγούστου. Την ίδια ώρα αρκετά από τα θέματα που αφορούν την αναδιάρθρωση των δανείων του έτερου μεγάλου «παίκτη» του κλάδου, του Νηρέα, έχουν, συμφωνηθεί, όπως αναφέρουν ασφαλείς πληροφορίες, με εξαίρεση τα δάνεια που έχουν χορηγηθεί με την εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου. Τα χρονικά περιθώρια, πάντως, για τη διάσωση του κλάδου στενεύουν ασφυκτικά, καθώς πέρα από τα εσωτερικά προβλήματα που αντιμετωπίζει, δέχεται πλέον ισχυρότατο ανταγωνισμό από την Τουρκία.

Το σχέδιο που καλούνται να εγκρίνουν σήμερα οι μέτοχοι της Σελόντα περιλαμβάνει τα εξής:

• Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας κατά 25.364.628,80 εκατ. ευρώ με μείωση της ονομαστικής αξίας των υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών από 1 ευρώ σε 0,30 ευρώ, με σκοπό τον σχηματισμό ειδικού αποθεματικού που θα αξιοποιηθεί για την απόσβεση σωρευμένων ζημιών της εταιρείας.

• Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με δύο τρόπους: α) είτε κατά 50,4 εκατ. ευρώ με την κεφαλαιοποίηση ισόποσων δανείων είτε β) κατά 70,5 εκατ. ευρώ μέσω της κεφαλαιοποίησης των κεφαλαιοποιούμενων απαιτήσεων κατά 50,4 εκατ. ευρώ και της καταβολής ποσού μέχρι 20,1 εκατ. ευρώ σε μετρητά από έναν ή περισσότερους νέους επενδυτές. Οι επενδυτές θα λάβουν τις νέες μετοχές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Και στις δύο περιπτώσεις καταργείται το δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων της εταιρείας.

• Εκδοση ομολογιακών δανείων μέχρι του ποσού των 105 εκατ. ευρώ για την αναχρηματοδότηση μέρους υφιστάμενου δανεισμού της Σελόντα.

Η σημερινή συνέλευση καλείται να εκλέξει και νέο διοικητικό συμβούλιο, όπου πλέον αναμένεται ενισχυμένος ο ρόλος των τραπεζών. Οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι το πρόσωπο που προωθείται για τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου έχει μεν την εμπιστοσύνη των τραπεζών, αλλά πρόκειται για άνθρωπο του κλάδου.

Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι εισέρχονται οι αποφάσεις και για το σχέδιο αναδιάρθρωσης του Νηρέα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχει συμφωνηθεί η κεφαλαιοποίηση δανείων ύψους περίπου 60 εκατ. ευρώ και η τιμή μετατροπής, καθώς και ο τρόπος διοίκησης του ομίλου. Μάλιστα έως τις αρχές της επόμενης εβδομάδας εκτιμάται ότι θα έχουν οριστικοποιηθεί και τα πρόσωπα που θα αναλάβουν τη διοίκηση στην επόμενη ημέρα για τον Νηρέα. Προβληματισμό, ωστόσο, συνεχίζει να προκαλεί το γεγονός ότι ακόμη δεν έχει συμφωνηθεί η αναδιάρθρωση του λοιπού δανεισμού και κυρίως των δανείων που είχαν χορηγηθεί στην εταιρεία με εγγύηση του ελληνικού Δημοσίου το υπόλοιπο των οποίων στις 30/6/2014 ανερχόταν σε 53,1 εκατ. ευρώ.