ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανθρωπος – Προϊόντα – Περιβάλλον: οι τρεις πυλώνες ΕΚΕ για ΑΒ

Ανθρωπος – Προϊόντα  – Περιβάλλον: οι τρεις  πυλώνες ΕΚΕ για ΑΒ

Ο Εταιρικός Κοινωνικός Απολογισμός 2013 της «ΑΒ Βασιλόπουλος» είναι ο έκτος κατά σειρά ετήσιος απολογισμός και διατίθεται όχι μόνο μέσω της ιστοσελίδας της, αλλά και στους πελάτες των καταστημάτων της. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν ύστερα από αυτοαξιολόγηση –στην οποία προχώρησε για πρώτη φορά– καταγράφει τα σημαντικότερα αποτελέσματα των σχετικών δράσεων και προγραμμάτων της σε μια σειρά κοινωνικών και περιβαλλοντικών θεμάτων, όπως και την πρόοδο που σημείωσε, αλλά και τις προκλήσεις που αντιμετώπισε η εταιρεία κατά το δύσκολο έτος 2013. Στους τρεις πυλώνες των δράσεων της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της –Ανθρωπος, Προϊόντα, Περιβάλλον– την προτεραιότητα κατέχουν οι 10.958 εργαζόμενοί της, για τους οποίους εγγυάται την ασφάλειά τους κατά την εργασία και τους παρέχει τη δυνατότητα εκπαίδευσης και επαγγελματικής ανάπτυξης. Με κορυφαία εκδήλωση του εθελοντισμού την αιμοδοσία, 2.800 εργαζόμενοι αποτελούν τα μέλη του Δικτύου Εθελοντικής Αιμοδοσίας. Στη διάρκεια του 2013 χρειάστηκε να ανταποκριθούν στις ανάγκες 40 συναδέλφων τους. Ωστόσο, ο εθελοντισμός της ΑΒ Βασιλόπουλος απευθύνεται κυρίως στην κοινωνία και ιδιαιτέρως στις τοπικές κοινωνίες όπου δραστηριοποιείται.

Εθελοντισμός

Η Κυριακή 26 Μαΐου 2013 ήταν η «Ημέρα Εθελοντισμού ΑΒ» και ο απολογισμός του έτους ήταν 147 δράσεις από 3.945 εθελοντές – εργαζόμενους και μέλη των οικογενειών τους. Που σημαίνει αύξηση 205 εθελοντών από το 2012. Επίσης ενισχύθηκαν περίπου 130 ιδρύματα και φορείς ευάλωτων ομάδων συνανθρώπων μας και συγκεντρώθηκαν 6.275 σακούλες με τρόφιμα και άλλα είδη. Από την πλευρά του, ο εργοδότης ΑΒ όχι μόνο ενθαρρύνει τον εθελοντισμό των εργαζομένων του, αλλά και επιβράβευσε με έπαθλο το πόσον των 3.000 ευρώ τις πέντε καλύτερες δράσεις τους.

Επίσης, σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική εταιρεία «Μπορούμε» έχει δημιουργήσει το πανελλαδικό πρόγραμμα «52 Εβδομάδες Δράσεις» με το οποίο ενισχύει οικονομικά 52 φορείς σε όλη την Ελλάδα. Από τον Σεπτέμβριο ώς το τέλος του 2013 οι πρώτοι εννέα φορείς που συμμετείχαν στην ενέργεια αυτή έλαβαν 58.233 ευρώ σε δωροεπιταγές, 13.514 ευρώ στοίχισαν τα προϊόντα που αποδόθηκαν στους 52 φορείς, ενώ και με τη βοήθεια των προμηθευτών, προσφέρθηκαν προϊόντα αξίας 125.095 ευρώ. Για την ασφάλεια και την ποιότητα των προϊόντων, ιδιαιτέρως των τροφίμων, εφαρμόζει αξιολογήσεις και πιστοποιήσεις βάσει διεθνών προτύπων, όπως και ελέγχους σε επίπεδο εφοδιαστικής αλυσίδας.