ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στα δικαστήρια θα κριθούν οι τύχες της Μηχανικής και της Μπ. Βωβός

Στα δικαστήρια θα κριθούν οι τύχες της Μηχανικής και της Μπ. Βωβός

Παράταση έλαβαν οι υποθέσεις δύο εισηγμένων εταιρειών από τους κλάδους των κατασκευών και της ανάπτυξης ακινήτων, καθώς αναβλήθηκαν οι δικάσιμοι που είχαν προγραμματιστεί χθες. Ο λόγος για τη Μηχανική και την Μπ. Βωβός, δύο εταιρείες που έχουν πληγεί σοβαρά από την κρίση. Στην περίπτωση της πρώτης, η συζήτηση των αιτήσεων πτώχευσης εναντίον της Μηχανικής (από την εταιρεία Υιοί Γ. Ποσοτίδης Ο.Ε.) και της θυγατρικής της Θόλος Α.Ε. (από την Doka Hellas), αναβλήθηκε για τις 12 Νοεμβρίου. Αντίστοιχα, η Μπ. Βωβός θα χρειαστεί να περιμένει έως τις 15 Ιανουαρίου του 2015 για την εξέταση του σχεδίου εξυγίανσης που έχει καταθέσει στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

Σε σχετική της ανακοίνωση, η διοίκηση της Μηχανικής τόνισε ότι η εταιρεία παραμένει ενήμερη έναντι του ελληνικού Δημοσίου και των ασφαλιστικών φορέων και συνεχίζει τη σταδιακή εξόφληση των υποχρεώσεών της. Σημειωτέον ότι, όπως προκύπτει από την ετήσια έκθεση της εταιρείας για το 2013, στις 31 Μαΐου, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές σε επίπεδο ομίλου ανέρχονταν σε 323 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών, 267 εκατ. ευρώ οφείλονται στις τράπεζες και 39,3 εκατ. ευρώ στους προμηθευτές, ενώ 5,46 εκατ. ευρώ οφείλονται στην εφορία και 3,16 εκατ. ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία.

Πάντως, η διοίκηση της Μηχανικής επιχειρεί να αποφύγει τη διαδικασία του άρθρου 99, μέσω της αναχρηματοδότησης των υφιστάμενων δανείων της έως το ποσό των 160 εκατ. ευρώ, αλλά και την παροχή πρόσθετης χρηματοδότησης σε ποσό που θα προσεγγίζει τα 50 εκατ. ευρώ, ώστε να μπορέσει να ικανοποιήσει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές της προς το Δημόσιο, τους προμηθευτές και το προσωπικό. Για τον σκοπό αυτό βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με τους πιστωτές της, χωρίς όμως μέχρι σήμερα να υπάρχει κάποια θετική εξέλιξη. Σημειωτέον ότι η Μηχανική διεκδικεί δικαστικώς από το Δημόσιο και από ιδιώτες πελάτες της συνολικό ποσό της τάξεως των 256 εκατ. ευρώ, που αφορά οφειλές για έργα που έχει ολοκληρώσει.

Με τη σειρά της και η διοίκηση της Μπ. Βωβός επιχειρεί και αυτή να διασώσει την εισηγμένη, έχοντας όμως ακολουθήσει την οδό του άρθρου 99. Ετσι, με τη σύμφωνη γνώμη της πλειονότητας των πιστωτών της (Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς) έχει επεξεργαστεί ένα σχέδιο εξυγίανσης, το οποίο προβλέπει τη μεταβίβαση σειράς ακινήτων της προς τις τράπεζες εντός εξαμήνου από την τελεσίδικη έγκριση του σχεδίου από το δικαστήριο. Στο πλαίσιο αυτό, εκτός από το ημιτελές εμπορικό κέντρο του Βοτανικού, θα μεταβιβαστούν στις τράπεζες έκταση στο Σούνιο (10 εκατ. ευρώ), όπως επίσης και συγκρότημα κατοικιών στη Νέα Ερυθραία (8,84 εκατ. ευρώ). Σε αντάλλαγμα, οι τράπεζες θα διαγράψουν χρέη της τάξεως των 120 εκατ. ευρώ.

Σημειωτέον ότι σε περίπτωση πτώχευσης της εισηγμένης, η ζημία για τους πιστωτές της Μπ. Βωβός θα ξεπεράσει τα 600 εκατ. ευρώ. Αξίζει επίσης να τονιστεί ότι η εταιρεία κατέθεσε τον Ιούλιο αγωγή εναντίον του ελληνικού Δημοσίου, αξιώνοντας συνολικό ποσό της τάξεως των 475 εκατ. ευρώ ως αποζημίωση για την υπόθεση της «Διπλής Ανάπλασης» Βοτανικού και Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Σύμφωνα με τη διοίκηση, η εμπλοκή της εταιρείας στην επένδυση αυτή ήταν αποτέλεσμα νόμου της κυβέρνησης, ο οποίος όμως ακυρώθηκε από το ΣτΕ έπειτα από σχετική προσφυγή πολιτών.