ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελληνική επιχειρηματική αποστολή στην Αίγυπτο από 26 έως 31 Οκτωβρίου

Ελληνική επιχειρηματική αποστολή στην Αίγυπτο από 26 έως 31 Οκτωβρίου

Ελληνική επιχειρηματική αποστολή στην Αίγυπτο διοργανώνει από τις 26 έως τις 31 Οκτωβρίου 2014 το Αραβο- Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου και Αναπτύξεως.
Η Αίγυπτος είναι ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της Ελλάδας στον αραβικό κόσμο, ενώ ο όγκος των εμπορικών συναλλαγών μεταξύ των δύο χωρών αυξάνεται διαρκώς.

Υπό το νέο επιχειρηματικό και οικονομικό περιβάλλον στην Αίγυπτο και ως απάντηση στη συνεχή ζήτηση των μελών του, το Επιμελητήριο ανακοίνωσε επιχειρηματική αποστολή -συναντήσεις Β2Β σε τέσσερα επιμελητήρια- στο Κάιρο, στην Αλεξάνδρεια και, για πρώτη φορά, στην Μπεχέιρα.

Η αποστολή θα καλύψει όλους τους τομείς του εξαγωγικού και εισαγωγικού εμπορίου.
Δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές έως και Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014.