ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η πετρελαιοβιομηχανία αυξάνει τα δημόσια έσοδα, χωρίς να λαμβάνει επιδοτήσεις

Η πετρελαιοβιομηχανία αυξάνει τα δημόσια έσοδα, χωρίς να λαμβάνει επιδοτήσεις

Μια πολύ διαφορετική εικόνα για τα αποκαλούμενα συμβατικά καύσιμα (πετρέλαιο και φυσικό αέριο) σε σχέση με τα ανανεώσιμα (αιολική και ηλιακή ενέργεια) από αυτήν που κυριαρχεί στην κοινή γνώμη δίνει έκθεση που πραγματοποίησε η εταιρεία συμβούλων ΝΕRA Εconomic Consulting για λογαριασμό της Διεθνούς Ενωσης Παραγωγών Πετρελαίου και Αερίου (ΟGP). H έκθεση εστιάζει στη σύγκριση του καθεστώτος φορολόγησης και επιδότησης για τις διάφορες πηγές ενέργειας και συγκεκριμένα για το πετρέλαιο, το φυσικό αέριο, τον άνθρακα, την αιολική και την ηλιακή ενέργεια στην Ευρώπη των 28 και τη Νορβηγία κατά την περίοδο 2007-2011, και η OGP την ανάθεσε σε μια προσπάθεια να αναδείξει την πραγματικότητα σε σχέση με τις ευρωπαϊκές κρατικές επιδοτήσεις στις βιομηχανίες ενέργειας, παρεμβαίνοντας με τον τρόπο αυτόν στη σχετική συζήτηση που άνοιξε στην Ε.Ε. για τον καθορισμό των μακροπρόθεσμων κλιματικών και ενεργειακών πολιτικών της Ευρώπης.

Η κατανάλωση ενός βαρελιού πετρελαίου, σύμφωνα με την έκθεση, αποδίδει κρατικά έσοδα της τάξης των 90 ευρώ (124 δολάρια), ενώ αντίστοιχα η κατανάλωση μιας ισοδύναμης ποσότητας ενέργειας που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να κοστίσει στους φορολογουμένους πάνω από 500 ευρώ (700 δολάρια). Συνολικά, η βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου συνεισέφερε 433 δισ. στα ταμεία των κυβερνήσεων της Ε.Ε. και της Νορβηγίας, έχοντας λάβει μόνο 0,6 δισ. σε επιχορηγήσεις κατά το έτος 2011 (το πιο πρόσφατο έτος για το οποίο υπάρχουν στοιχεία). Τα στοιχεία της έκθεσης δείχνουν ότι τα έσοδα των κυβερνήσεων των 28 κρατών-μελών της Ε.Ε. και της Νορβηγίας από τις 5 κύριες μορφές ενέργειας κατά το 2011 ήταν 480 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό περίπου το 70%, δηλαδή περισσότερα από 330 δισ. ευρώ, προήλθε από τον κλάδο του πετρελαίου. Το φυσικό αέριο συνεισέφερε το 1/5 των εσόδων, δηλαδή σχεδόν 100 δισ. ευρώ, και ο κλάδος του άνθρακα 36 δισ. έσοδα, ενώ έλαβε επιχορηγήσεις της τάξης των 4 δισ. ευρώ. Στα 8 δισ. ευρώ ήταν η συνεισφορά του κλάδου της αιολικής ενέργειας, ο οποίος έλαβε επιχορηγήσεις 1 δισ. ευρώ, και στα 2 δισ. ευρώ η συνεισφορά της αιολικής ενέργειας, με επιχορηγήσεις ύψους σχεδόν 17 δισ. ευρώ.

Σε αντίστοιχα συμπεράσματα καταλήγει και έρευνα του ΙΟΒΕ για την συνεισφορά του κλάδου της διύλισης στην Ελλάδα που δημοσιεύτηκε μέσα στον Ιούνιο. Σύμφωνα με αυτή, τα ελληνικά διυλιστήρια συνεισέφεραν στην εθνική οικονομία περισσότερο από 1 δισ. ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας το 2012, απασχολώντας περίπου 4.100 άτομα και παρουσιάζοντας ισχυρή επενδυτική δραστηριότητα με επενδύσεις συνολικού ύψους 2,7 δισ. ευρώ την περίοδο 2009-2012. Εάν ληφθούν υπ’ όψιν οι έμμεσες και προκαλούμενες επιδράσεις του κλάδου στην οικονομία, εκτιμάται ότι ο κλάδος της διύλισης συνεισέφερε το 2012 περίπου 3,8 δισ. ευρώ εγχώριου προϊόντος (2% του ΑΕΠ) και περισσότερες από 40.000 θέσεις εργασίας στην εθνική οικονομία.