ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σύμβουλος για την Αναπτυξιακή Τράπεζα

Σύμβουλος για την Αναπτυξιακή Τράπεζα

Στην πρόσληψη συμβούλου και στην ανάθεση σε δικηγορικό γραφείο της σύνταξης του καταστατικού της Αναπτυξιακής Τράπεζας, προχώρησε το υπουργείο Ανάπτυξης, επιβεβαιώνοντας την πρόθεσή του να διερευνήσει τις δυνατότητες για την ίδρυση του ενιαίου χρηματοδοτικού εργαλείου, που στόχο θα έχει τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η κατεύθυνση που έχει δοθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης, προβλέπει σε πρώτη φάση την ενοποίηση του ΕΤΕΑΝ, του ΤΑΝΕΟ και του Οργανισμού Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων σε έναν ενιαίο φορέα, που θα λειτουργήσει ως ομπρέλα, ενώνοντας τα υπάρχοντα χρηματοδοτικά εργαλεία, ενώ ανοιχτό παραμένει το θέμα της ένταξης στον νέο φορέα σε μεταγενέστερο στάδιο και του Ελληνικού Επενδυτικού Ταμείου. Σε δηλώσεις του χθες ο κ. Νίκος Δένδιας έκανε σαφές ότι το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο θα συνεχίσει τη λειτουργία του, καθώς ήδη σε τελικό στάδιο βρίσκεται η ενεργοποίησή του για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων.

Σε κάθε περίπτωση, η πρόσληψη της PWC ως συμβούλου και η ανάθεση στο δικηγορικό γραφείο Τσιμπανούλη της μελέτης για τη σύνταξη του καταστατικού της Αναπτυξιακής τράπεζας υποδηλώνει την πρόθεση του υπουργείου να δρομολογήσει τις διαδικασίες, που θα διερευνήσουν το μοντέλο σύστασης της νέας τράπεζας, που σύμφωνα με τον υπάρχοντα σχεδιασμό, θα έχει ως βασικό πυλώνα του το ΕΤΕΑΝ. Σύμφωνα με τον απολογισμό του εξαμήνου τα κεφάλαια του ΕΤΕΑΝ ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ και ο συντελεστής φερεγγυότητας διαμορφώνεται σήμερα στο 10%. Αυτό σημαίνει ότι με βάση τη σημερινή κεφαλαιακή δυνατότητα του ΕΤΕΑΝ, τα δάνεια που μπορεί να διοχετεύσει φθάνουν έως και τα 10 δισ. ευρώ, στον βαθμό φυσικά που παραμείνουν σε αυτό το επίπεδο και μετά τις καταπτώσεις εγγυήσεων που θα αποπληρώσει προς τις τράπεζες από το ενδεχόμενο μη αποπληρωμής δανείων που έχει εγγυηθεί. Η προοπτική μετεξέλιξής του σε Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι συμβατή με τη σημερινή λειτουργία του, στον βαθμό που λειτουργεί ήδη ως πιστωτικό ίδρυμα, που εποπτεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδος και έχει αναπτύξει τμήματα αξιολόγησης πιστώσεων και κινδύνου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα τράπεζα θα ενσωματώνει καινοτόμα χαρακτηριστικά και θα λειτουργεί κατά το πρότυπο αντίστοιχων ευρωπαϊκών φορέων. Στη βάση αυτή δεν θα λειτουργεί ανταγωνιστικά με το υπόλοιπο τραπεζικό σύστημα. Αντίθετα μεταξύ των δυνατοτήτων που εξετάζονται είναι η συνεργασία με το τραπεζικό σύστημα και η χρήση του δικτύου για τη χορήγηση δανείων. Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Νίκος Δένδιας έχει δηλώσει πρόσφατα ότι η νέα τράπεζα θα παράσχει σε πρώτη φάση δάνεια ύψους περίπου 4 δισ. ευρώ. Τα κεφάλαια των δανείων που θα παράσχει ή θα προέρχονται από πόρους της νέας προγραμματικής περιόδου αλλά και από ιδιωτικές τοποθετήσεις. Η νέα τράπεζα προσδοκάται ότι θα είναι ο εκτελεστικός βραχίονας του εθνικού στρατηγικού σχεδιασμού για την επιχειρηματικότητα, με κεφάλαια που θα μοχλευθούν για την έξοδο από την κρίση.

Αναδιάρθρωση δανείων

Στην τελική φάση για την υπογραφή με τις συστημικές τράπεζες των συμβάσεων για την αναδιάρθρωση υφιστάμενων δανείων, που έχουν χορηγηθεί σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, είναι το Επενδυτικό Ταμείο. Οι συμβάσεις θα προβλέπουν τη χορήγηση νέων δανείων 7ετούς διάρκειας, τα οποία θα αποπληρώνονται με τη μορφή των balloon δανείων, δηλαδή αποπληρωμή του κεφαλαίου στη λήξη της περιόδου και στο ενδιάμεσο, την πληρωμή μόνο των τόκων. Το επιτόκιο για τις τράπεζες εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί κοντά στην περιοχή του 2% και κάθε τράπεζα θα διαμορφώνει στη συνέχεια ελεύθερα το κόστος αναχρηματοδότησης, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά κάθε επιχείρησης. Σύμφωνα πάντως με τις εκτιμήσεις, το τελικό επιτόκιο θα διαμορφωθεί έως και τρεις μονάδες κάτω από το κόστος χρήματος που επιβαρύνονται σήμερα οι επιχειρήσεις αυτής της κατηγορίας, που διαμορφώνεται μεταξύ 8% και 10%. Τα επιτόκια θα είναι απαλλαγμένα από φόρους ή άλλες εισφορές.