ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Σε εξέλιξη νέα αποτίμηση σε ΕΤΕΜ – ΕΛΒΑΛ από τις ελεγκτικές εταιρείες

Σε εξέλιξη νέα αποτίμηση σε ΕΤΕΜ – ΕΛΒΑΛ από τις ελεγκτικές εταιρείες

Ματαιώθηκε η προηγούμενη διαδικασία συγχώνευσης με σχέση ανταλλαγής 6 μετοχών της ΕΤΕΜ προς 1 μετοχή της ΕΛΒΑΛ που αφορά τη συγχώνευση των 2 εισηγμένων. Σε εξέλιξη είναι νέα αποτίμηση που πραγματοποιούν οι εταιρείες ορκωτών ελεγκτών Deloitte και RSM. Σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Κ», τα αποτελέσματα της νέας αποτίμησης θα έχουν ολοκληρωθεί το αργότερο σε 20 ημέρες από σήμερα, ενώ το αργότερο σε δύο μήνες θα συγκληθούν οι αντίστοιχες έκτακτες συνελεύσεις των 2 εισηγμένων, για να εγκρίνουν την απορρόφηση της ΕΤΕΜ από την ΕΛΒΑΛ.

Χθες το πρωί η διοίκηση της ΕΤΕΜ συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση κατόπιν αιτήματος μετόχων μειοψηφίας της εταιρείας, οι οποίοι κατέχουν ποσοστό άνω του 5% και διαμαρτύρονται για τους όρους συγχώνευσης με την ΕΛΒΑΛ. Η διοίκηση της εταιρείας απέδωσε τη ματαίωση σε εκκρεμότητες λογιστικού χειρισμού της συγχώνευσης, καθώς και στην έλλειψη ερμηνευτικής εγκυκλίου σχετικά με τον νέο τότε νόμο περί συγχώνευσης. Οι μέτοχοι της μειοψηφίας υποστήριξαν ότι η σχέση ανταλλαγής 6 προς 1 πλήττει τα συμφέροντά τους και τους προκαλεί οικονομική ζημία, καθώς στο πλαίσιο της διασυνοριακής συγχώνευσης του ομίλου Βιοχάλκο στο τέλος του 2013, η αξία της ΕΤΕΜ είχε υπολογιστεί σε 78 εκατ. ευρώ, ενώ περίπου έξι μήνες αργότερα, όταν τέθηκε το θέμα της απορρόφησης από την ΕΛΒΑΛ, νέα έκθεση αποτίμησης μείωσε την αξία της επιχείρησης στα 23 εκατ. ευρώ. Οπως διευκρινίστηκε στη χθεσινή έκτακτη συνέλευση, η διαφωνία των μετόχων μειοψηφίας δεν αφορά αυτήν καθαυτήν τη συγχώνευση ως κίνηση να διασωθεί η επιχείρηση που είχε συσσωρεύσει ζημίες, αλλά με την προτεινόμενη σχέση ανταλλαγής των μετοχών. Σε έγγραφο που έχει αποσταλεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, με ημερομηνία 28/8/2014, ο πρώην πρόεδρος της εταιρείας υποστηρίζει ότι η οικονομική ζημία των μετόχων της μειοψηφίας ανέρχεται στα 14,553 εκατ. ευρώ.

Γίνεται επίσης αναφορά στην έκθεση που υποβλήθηκε προς τις βελγικές αρχές τον Οκτώβριο του 2013, στο πλαίσιο της διασυνοριακής συγχώνευσης με απορρόφηση της «Βιοχάλκο» από τη βελγική εταιρεία «Viohalco S.A.» όπου σύμφωνα με τους μετόχους μειοψηφίας προέκυπταν όροι ανταλλαγής 2,2 προς 1, που κατά τη γνώμη των μετόχων μειοψηφίας είναι ορθή και δίκαιη. Η διοίκηση της ΕΤΕΜ αποκάλυψε στους μετόχους ότι είχε δεχθεί ερώτηση από το Χρηματιστήριο, τον περασμένο Μάιο, για το τι προτίθενται να κάνουν προκειμένου να μην εισαχθεί η μετοχή σε επιτήρηση λόγω των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων. Οι επιλογές που είχε η διοίκηση ήταν περιορισμένες: α) να οδηγήσει την εταιρεία σε εκκαθάριση, β) να προχωρήσει σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, γ) να γίνει συγχώνευση διά απορροφήσεως από την ΕΛΒΑΛ όπως και αποφασίστηκε.