ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αυξημένες κατά 7,90% οι πωλήσεις του Jumbo

Αυξημένες κατά 7,90% οι πωλήσεις του Jumbo

Αύξηση κατά 7,90% κατέγραψαν οι πωλήσεις του ομίλου jumbo, για τη χρήση Ιούλιος 2013- Ιούνιος 2014, οι οποίες ανήλθαν στα 541,85 εκατ. ευρώ, έναντι 502,18 εκατ. ευρώ, την περυσινή χρήση.

Αντίστοιχα, τα καθαρά κέρδη του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 101,25 εκατ. ευρώ από 73,93 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 36,89%, παρά τη σημαντική αύξηση της φορολογίας στην Ελλάδα.

Σημειώνεται ότι τα αποτελέσματα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης περιλάμβαναν και την αρνητική επίπτωση από την απομείωση τραπεζικών καταθέσεων, της θυγατρικής εταιρείας στην Τράπεζα Κύπρου. Σε συγκρίσιμη βάση, τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) ήταν αυξημένα κατά 9,37% και τα καθαρά κέρδη του ομίλου ήταν αυξημένα κατά 4,77%.

Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε στο 53,12% έναντι 52,33% της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Η βελτίωση αυτή οφείλεται εν μέρει στην ισχυροποίηση του ευρώ, καθώς και στην ανανέωση του προϊόντολογικού μείγματος. Τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, (EBITDA) ανήλθαν στα 146,52 εκατ. ευρώ σε σχέση με 110,39 εκατ. ευρώ, που ήταν η αντίστοιχη επίδοση πέρυσι, εμφανίζοντας αύξηση 32,73%.

Τα καταστήματα της Κύπρου και της Βουλγαρίας κατέγραψαν διψήφια αύξηση των πωλήσεων, ενώ τα καταστήματα της Ελλάδας κατέγραψαν μικρή αύξηση τζίρου. Η επίδοση των δύο πρώτων υπέρ-καταστημάτων στη Ρουμανία ήταν, σύμφωνα με τις αρχικές προσδοκίες.

Κατά τη διάρκεια της οικονομικής χρήσης Ιούλιος 2013 – Ιούνιος 2014, ο όμιλος λειτούργησε πέντε νέα υπέρ- καταστήματα, εκ των οποίων τα δύο στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο και δύο στη Ρουμανία, ενώ τερματίστηκε η λειτουργία του μισθωμένου καταστήματος στον Προμαχώνα. Κατά συνέπεια, στις 30.06.2014, το δίκτυο καταστημάτων Jumbo αριθμούσε 66 καταστήματα, εκ των οποίων 52 βρίσκονται στην Ελλάδα, 4 στην Κύπρο, 8 στη Βουλγαρία και 2 στη Ρουμανία, καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστημα e-Jumbo.

Η διοίκηση της εταιρείας αναφέρει ότι, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την αποδοτικότητα του ομίλου, τις προοπτικές και τα επενδυτικά πλάνα, θα προτείνει στη γενική συνέλευση, που θα πραγματοποιηθεί στις 17.10.2014, τη διανομή μερίσματος 0,18 ευρώ ανά μετοχή (μεικτό) για τη χρήση που έληξε τον Ιούνιο του 2014.

Όσον αφορά τη νέα οικονομική χρήση (Ιούλιος 2014 – Ιούνιος 2015), ο όμιλος συνεχίζει το επενδυτικό του πρόγραμμα. Ό όμιλος θα συνεχίσει την επέκτασή του με άνοιγμα έξι νέων καταστημάτων, ενώ, παράλληλα, συνεχίζεται η αναβάθμιση των παλαιών καταστημάτων, όπως είχε προαναγγελθεί.