ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Παράταση αγωνίας για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες

Παράταση αγωνίας για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες

Στα μέσα Δεκεμβρίου θα οριστικοποιηθούν οι κεφαλαιακές ανάγκες των τραπεζών στο πλαίσιο του stress test. Αν και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της άσκησης από την ΕΚΤ θα γίνει στο τέλος Οκτωβρίου, ωστόσο, θα ακολουθήσουν εβδομάδες διαβουλεύσεων προκειμένου να οριστικοποιηθεί το τελικό ποσό των κεφαλαιακών αναγκών. Στην πραγματικότητα αυτό που θα μάθουμε τον Οκτώβριο είναι το μέγιστο ποσό που θα χρειαστούν οι τράπεζες όχι το οριστικό.

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του stress test που αναμένεται την Κυριακή 26/10, θα βασιστεί στους ισολογισμούς του 2013 και δεν θα περιλαμβάνει πρόσθετες ενέργειες των τραπεζών (πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, περικοπές δαπανών, απομόχλευση κ.ά.). Αμέσως μετά, οι τράπεζες θα ανακοινώσουν όποιες ενέργειες έχουν ολοκληρώσει μέχρι και 30/9/14, όπως πωλήσεις θυγατρικών, αυξήσεις κεφαλαίου κ.ο.κ. Αν παραμένει κεφαλαιακό έλλειμμα, τότε θα πρέπει εντός δύο εβδομάδων, δηλαδή μέχρι 7 Νοεμβρίου, να καταθέσουν στην ΕΚΤ αναλυτικό σχέδιο για την κάλυψή του. Στα σχέδια θα περιλαμβάνονται τα εγκεκριμένα από την Κομισιόν Σχέδια Αναδιάρθρωσης καθώς και άλλες ενέργειες των τραπεζών.

Η ΕΚΤ θα εξετάσει τα σχέδια των τραπεζών και ένα μήνα αργότερα, δηλαδή μετά την πρώτη εβδομάδα του Δεκεμβρίου, θα ανακοινώσει ποιες ενέργειες των τραπεζών κάνει αποδεκτές και ποιο ακριβώς είναι το ύψος των κεφαλαίων που θα πρέπει να αναζητήσουν.

Στελέχη εγχώριων τραπεζών εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξα για την έκβαση του test ειδικά μετά την κατάθεση της τροπολογίας που επιτρέπει την εποπτική αναγνώριση μέρους της αναβαλλόμενης φορολογίας. Ουσιαστικά δίνεται στις τράπεζες η δυνατότητα να συμψηφίζουν μελλοντικό φόρο που θα έπρεπε να καταβάλουν για την κερδοφορία τους με ζημίες παλαιότερων χρήσεων (κυρίως από το PSI) και ποσό έως 3 δισ. ευρώ θα προσμετρηθεί στα κεφάλαιά τους. Για τα οικονομικά του Δημοσίου πρόκειται για μια ουδέτερη πράξη. Αν δεν αναγνωριστεί ως κεφάλαιο μέρος του αναβαλλόμενου, τότε οι κεφαλαιακές ανάγκες από το stress test θα αυξηθούν αντίστοιχα. Το Δημόσιο είτε θα πρέπει να καλύψει μέσω του ΤΧΣ το ποσό αυτό είτε να αποδεχθεί νέες αυξήσεις κεφαλαίου που θα καλύψουν ιδιώτες, σε τιμές σημαντικά χαμηλότερες των χρηματιστηριακών, κάτι που θα οδηγήσει σε μείωση των ποσοστών συμμετοχής του στις τράπεζες. Χονδρικά, το Δημόσιο, το ακριβές ποσό που «χάνει» ως πιθανό μελλοντικό φορολογικό έσοδο από τις τράπεζες το «κερδίζει» ως μέτοχος, καθώς δεν χρειάζεται να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό για να ενισχύσει τα κεφάλαια των τραπεζών ενόψει των stress tests.

Τα οφέλη από την αναβαλλόμενη φορολογία

Σημαντική ενίσχυση του βασικού δείκτη κυρίων κεφαλαίων των τραπεζών εκτιμά ότι επιφέρει η αναγνώριση του αναβαλλόμενου φόρου η Deutsche Bank. Η γερμανική τράπεζα επισημαίνει ότι η ενίσχυση είναι ιδιαίτερα σημαντική εν όψει των stress tests. Σύμφωνα με την έκθεση, ο σχετικός δείκτης θα διαμορφωθεί στο 15% για την Πειραιώς, στο 16,2% για την Εθνική, στο 17,7% για τη Eurobank και στο 16,3% για την Alpha. Η Deutsche διατήρησε αμετάβλητες τις τιμές στόχους: 0,9 ευρώ Alpha, 4 ευρώ ΕΤΕ, 0,6 Eurobank και 2,4 ευρώ για την Πειραιώς.